Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România din 14.09.2015, adoptată prin Ordinul MECS nr. 5231/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 700 din 17 septembrie 2015 (M.Of. nr. 700/2015).

În vigoare de la 17.09.2015

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, numit în continuare reprezentantul elevilor.

Art. 2.

(1) Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ.

(2) Reprezentantul elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar are mandat de un an şcolar.

Art. 3.

(1) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfăşoară la începutul anului şcolar, conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

(2) Directorul unităţii de învăţământ transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie în prima zi de cursuri a semestrului întâi.

(3) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfăşoară astfel încât să fie respectat termenul de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie prevăzut în metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

CAPITOLUL II

Organizarea alegerii reprezentantului elevilor

Art. 4.

(1) Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul elevilor din respectiva unitate de învăţământ, numit în continuare consiliul elevilor.

(2) Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare şi desfăşurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, denumită în continuare comisie.

(3) Comisia se compune dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:

a) preşedinte – de regulă, preşedintele consiliului elevilor;

b) secretar – de regulă, secretarul consiliului elevilor;

c) 1-3 membri – vicepreşedinţi sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.

(4) În cazul în care unul dintre elevii care ocupă funcţiile nominalizate la alin. (3) doreşte să candideze pentru a fi ales ca reprezentant al elevilor, acesta va fi înlocuit în comisie de un alt elev, desemnat de consiliul elevilor.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here