Prin somaj tehnic intelegem masura pe care angajatorul o poate dispune atunci cand trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, tehnologic sau structural și decide să reducă și/sau întrerupă temporar activitatea.

În acest sens, potrivit art. 52 alin. (1) lit.c) din legea nr. 53/2003 –codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului “în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare ”.

Angajatorul nu poate solicita angajatului/angajaţilor să presteze munca în perioada şomajului tehnic.

Angajatul se poate întoarce la programul de lucru doar dacă angajatorul dispune reînceperea activității, moment în care măsura suspendării unilaterale a contractului individual de muncă încetează.

Masura va exista până la posibilitatea reluării activităţii economice a angajatorului, deoarece codul muncii nu prevede o perioadă maximă pentru plasarea angajaţilor în şomaj tehnic.

Indemnizația de 75% prevăzută de codul muncii

Conform art. 53 alin. (1) din legea nr. 53/2003 – codul muncii, “pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat” .

Angajatorul este obligat să plătească fiecărui angajat, din fondul de salarii, o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de fiecare angajat, chiar dacă contractul individual de muncă se suspendă.

Indemnizația de somaj tehnic este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii.

Mai jos veti gasi un exemplu de calcul al indemnizatiei de Somaj tehnic – 2020

 • Salariu tarifar 5128 lei
 • Venit brut = 5128 * 75% = 3846 lei
 • Contribuţie pensii = 3846 *25% = 962 lei
 • Contribuţie sănătate =3846 * 10% =385 lei
 • Impozit = (3846-962-385)*10% = 250 lei
 • Total contribuţii salariat = 1597 lei
 • Salariu net = 2249lei
 • Total cost 3846 lei

MASURI DE SUSŢINERE A PLĂȚII ŞOMAJULUI TEHNIC ADOPTATE DE GUVERN PRIN O.U.G. NR. 30/2020 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE, PRECUM ȘI PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 231/21.03.2020.

Conform art. XI alin. (1) din O.U.G nr. 30/2020, “pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”.

Conform celor descrise mai sus statul va suporta indeminizaţia de şomaj tehnic de 75% din salariul de bază corespunzător locului ocupat de angajat, însa în limita a 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.6/2020, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 3 din 06 ianuarie 2020. Practic, statul va achita angajatorului maxim 75% din salariul mediu pe economie.

Conform art. 15 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat, “câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei”.

Dintr-un simplu calcul matematic rezultă că suma maximă a indeminizaţiei de somaj tehnic pe care o va acorda statul este în valoare de  75% * 5429 lei = 4071,75 lei

În cazul în care salariul de bază ale angajatului este mai mare, rezultă în mod evident că diferența dintre 75% din salariul mediu brut pe economie și 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de angajat, ar trebui să fie suportată de către angajator. Din cele descrise mai sus se poate observa ca ajutorul acordat de catre stat a fost limitat la 75% din salariul mediu brut pe economie.

Exemplul nr. 1Calcul indemnizație în cazul unui salariu brut de 12820 lei

Valoare indemnizație datorată de angajator: 75% * 12820 = 9615 lei

Valoare indemnizație suportată de stat: 75% * 5.429 = 4.071,75 lei

Rezultă că diferenţa până la 75 % din salariul brut, respectiv suma de 5543,25 lei ar trebui să fie suportată de angajator.

Exemplul nr. 2Calcul indemnizaţie în cazul unui salariu brut de 4275 lei

Valoare indemnizație datorată de angajator: 75% * 4275 = 3206,25 lei

Valoare indemnizație suportată de stat: 75% * 5.429 = 4.071,75

În această situație, indemnizația de 75% este suportată integral de stat, întrucât valoarea rezultată este în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie.

Conform  O.U.G nr. 30/2020, indemnizaţia este supusă impozitării şi plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru indemnizaţie nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă, conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Calculul, reținerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul lunar se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora”.

Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Pentru a beneficia de ajutorul dat de catre stat, angajatorii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

(a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;

(b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgență.

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII

Pentru a beneficia de sumele necesare plăţii indemnizaţiei,  angajatorii aflaţi într-una din situaţiile de mai sus [(a) sau (b)] depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum şi a municipiului București, în raza cărora își au sediul social următoarele documente:

Pentru prima categorie de beneficiari ai ajutorului acordat de stat [(a)]:

 • cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în ANEXA 1 şi ANEXA 2;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în ANEXA 3.
 • certificat de situaţie de urgenţă eliberat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Pentru cea de-a doua categorie de beneficiari ai ajutorului acordat de stat [(b)], plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Atenție: în acest caz nu este necesar certificatul de situație de urgență!

 Descarcă aici ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3 şi Model de Decizie pentru suspendare contract individual de muncă-șomaj tehnic

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este un instrument indispensabil în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României şi noilor modificări legislative. 

8 COMENTARII

 1. Buna ziua pentru acele persoane care se afla in perioada de proba de ex au la activ 60 de zile si sînt propuse pentru suspendatea activități datorita faptului covit 19 ce soluti sînt?

 2. Buna ziua,
  Am nevoie de ajutorul dvs, deoarece intampinam o situatie dificila. Eu si sotul meu suntem asociati intr-un SRL cu activitate de cazare-camere de inchiriat. Eu sunt angajata cu norma de 4 ore iar el are venituri din chiria de pe spatiul dat societatii( camerele). Am avut venituri si in ianuarie si in februarie, insa in martie nu mai avem. In situatia aceasta, care nu pare sa se incheie si abia asteptam varful curbei, noi nu mai avem niciun venit. Cum am putea sa obtinem un ajutor, sub ce forma? O linie de credit, somaj tehnic?
  Fiica noastra este studenta si pentru noi este o perioada grea, ca de altfel pentru multi parinti in stare normala de trai, nu in acestw vremuri cumplite.
  Va multumim si numai bine!

 3. Bună seara! Daca pana sa intram in somaj tehnic aveam un salariu de 2000,2100 lei cu bonuri de masa ,variabile, între 20-23 , depinde de fiecare luna cate zile lucrătoare sunt, ce bani o sa primim pentru șomajul tehnic? Dacă in luna martie am lucrat normal 10 zile, 5 zile ne a dat in concediu de odihnă, iar 7 zile in somaj tehnic, ce suma ar trebui să primim pentru cele 15 zile? Ca ne a dat avans 500 si lichidare 448, si, ne a zis ca am fost plătiți cu salariul minim. Se poate sa isi bată joc asa de angajați? Pentru cele 7 zile a zis sa asteptam sa ii plătească guvernul si ni i v a da si pe aceia. Este corect cum a procedat acest angajator? Cand am semnat in ianuarie mărirea de salariu, ni s a spus că este mărire doar pe hârtie, ca oricum noi luăm mai mult fata de cel minim, acum de ce nu ne a plătit după cum eram plătiți si ne a plătit după salariul minim? Cui trebuie sa ma adresez pentru aceasta nedreptate? La ITM? Multumesc, o seara frumoasa!

 4. Buna seara.as dori sa stiu si eu cat este somajul tehnic pt perioada 17.03-31.03.2020 la salariul minim pe economie.
  Va multumesc si astept un raspuns.o seara frumoasa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here