Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală din 12.05.2015, publicată în Monitorul oficial nr. 342 din 19 mai 2015 (M.Of. nr. 342/2015).

ARTICOLUL 1

Scop

Procedura stabileşte etapele şi regulile pentru solicitarea şi primirea de către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

(1) Procedura se aplică pentru solicitările de obţinere a autorizaţiei pentru activităţi de schimb valutar.

(2) Procedura se aplică de către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul MFP, respectiv Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcţie de specialitate, şi de către organele fiscale competente în eliberarea CAF-ului, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale.

ARTICOLUL 3

Solicitarea eliberării CAF

(1) După analiza solicitărilor de obţinere a autorizaţiei pentru activităţi de schimb valutar, care au fost depuse la registratura MFP, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data şedinţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar şi pentru care documentaţiile sunt complete, în termen de o zi, titularul lucrării solicită persoanei desemnate din cadrul direcţiei de specialitate sau înlocuitorului acesteia să solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul care solicită acordarea autorizaţiei.

(2) Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MFP, macheta “Cerere de eliberare a CAF”, completând-o cu următoarele informaţii:

a) denumirea direcţiei de specialitate: “Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific”;

b) motivul solicitării: “autorizare pentru activităţi de schimb valutar”;

c) codul de identificare fiscală [CIF] al contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;

d) denumirea/numele şi prenumele contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;

e) numărul şi data de înregistrare la MFP a cererii de autorizare a contribuabilului;

f) temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;

g) adresa de poştă electronică a contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;

h) adresa de poştă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;

i) numele şi prenumele expeditorului, funcţia şi denumirea postului.

(3) Informaţiile completate în machetă sunt direcţionate automat de către sistemul informatic prin poşta electronică internă către organul fiscal, ca mesaj cu subiectul “Cerere de eliberare a CAF pentru {CIF}”, conform anexei A.

(4) Mesajul este direcţionat conform datelor de arondare fiscală a contribuabililor existente în baza de date CIF.

ARTICOLUL 4

Emiterea

În baza cererii primite pe această cale, organul fiscal procedează astfel:

a) tipăreşte mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de expeditor şi îl înregistrează;

b) verifică respectarea tuturor condiţiilor de eliberare a CAF-ului;

c) emite CAF-ul în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

d) asigură semnarea CAF-ului de către conducătorul organului fiscal;

e) aplică ştampila pe CAF;

f) transpune CAF-ul, fără semnătură şi ştampilă, într-un fişier electronic de tip pdf.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here