Legea nr. 7/2006 conține mai multe dispoziții referitoare la eliberarea și destituirea funcționarilor publici parlamentari. Astfel, se dispune că secretarul general al Camerei Deputaților sau Senatului, după caz, va dispune eliberarea din funcție prin ordin, care se comunică funcționarului public parlamentar în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, pentru motive neimputabile acestuia, în următoarele cazuri:

  • reducerea personalului, ca urmare a reorganizării activităţii, prin desființarea postului ocupat de funcționarul public parlamentar;
  • ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de către alt funcționar public parlamentar, a unui funcționar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
  • starea sănătăţii fizice sau/și psihice a funcționarului public parlamentar, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să își indeplinească atribuțiile corespunzătoare funcției publice parlamentare deținute.

În oricare din situațiile prevăzute mai sus, trebuie să i se acorde celui care urmează să fie eliberat din funcție un preaviz de 30 de zile calendaristice.

În ipoteza reducerii personalului și a reintegrării celui eliberat sau destituit nelegal ori prin motive neîntemeiate, eliberarea din funcție poate interveni numai dacă nu există funcții publice parlamentare vacante corespunzătoare în cadrul structurilor Camerei Deputaților sau Senatului, după caz.

Destituirea din funcție se dispune, prin ordin, de secretarul general al Camerei Deputaților sau Senatului, și se comunică funcționarului public parlamentar în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, în următoarele cazuri:

  • ca sancțiune disciplinară aplicată pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecințe grave;
  • dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public parlamentar nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

În lipsă unor alte dispoziții din Legea nr. 7/2006 privind procedura eliberării sau destituirii funcționarilor publici parlamentari se vor aplica cele ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Ai nevoie de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here