Ordinul ANOFM nr. 593 din 10 Septembrie 2020 şi Ordinul MMPS nr. 1375 din 09 Septembrie 2020 au fost publicate în Monitorul oficial.

Cele două acte normative analizate astăzi au prevederi complementare și aduc procedura efectivă de punere în aplicare a OUG nr. 147/2020 privind acordarea de zile libere la părinții ce au copii înscriși în sistemul de învățământ, în situația în care este suspendată prezența fizică a copilului în unitatea de învățământ.

Potrivit ordonanței de urgență mai sus amintite, dacă unitățile de învățământ decid suspendarea prezenței fizice a elevilor la procesul de învățământ, unul dintre părinți are dreptul să primească zile libere de la angajator.

Acest drept este acordat acelor părinți pentru care copilul are o vârstă mai mică de 12 ani sau este o persoană cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, iar copii sunt înscriși în cadrul unei unități de învățământ, indiferent de forma de organizare a angajatorului.

Din bugetul fondului de șomaj, salariatul are dreptul să solicite o indemnizație  în procent de 75% din salariul de bază, fără a depășii 75% din salariul mediu brut pe țară, proporțional cu zilele libere.

Angajatorul efectuează mai întâi plata indemnizației, depune declarațiile fiscale și achită impozitele, iar ulterior, solicită la agențiile de ocupare a forței de muncă, decontarea indemnizației.

Termenul și documentele justificative se depun în cel mult 30 de zile de la plata impozitelor și contribuțiilor sociale.

Prin Ordinul ANOFM nr. 593/2020, este reglementată documentația pe care o depune angajatorul pentru decontarea indemnizațiilor plătite pentru zilele libere. Prin acest act normativ, sunt adoptate în formă tipizată următoarele:

  • Modelul cererii de depus;
  • Lista cu persoanele ce beneficiază de indemnizație;
  • Declarația pe propria răspundere a angajatorului;
  • Lista cu copii și încadrarea copiilor, pentru care s-a solicitat indemnizația (de exemplu, preșcolar sau persoană cu handicap etc.).

Foarte important: pe lângă aceste documente tipizate, angajatorii ce solicită decontarea indemnizației trebuie să anexeze și următoarele documente:

  • Copii de pe ștatele de plată;
  • Copii de pe pontajele cu timpul lucrat;
  • Dovada plății impozitului și a contribuțiilor sociale.

Prin Ordinul MMPS nr. 1375/2020, se reglementează modelul cererii pe care trebuie să o întocmească și să o depună la angajator, părintele îndreptățit să solicite zile libere. Astfel, actul normativ analizat adoptă și tipizatul declarației pe propria răspundere pe care o dă părintele că se încadrează doar în acele situații prevăzute de OUG nr. 147/2020, ce permit decontarea indemnizației.

Se recomandă maximă atenție la completarea acestor declarații, întrucât apreciem că dacă nu se folosesc tipizatele corespunzătoare, angajatorul pierde dreptul la decontarea indemnizației.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here