Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori, dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi,  prezentăm, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare.

– O primă etapă este constatarea abaterii. Se va întocmi fie o sesizare, fie o notă/referat de constatare.

– Se numeşte o comisie de disciplină printr-o decizie de numire (se va regăsi şi în Regulamentul intern).

– Se vor aduce probe ale săvârşirii abaterii: declaraţii semnate de martori, dovezi de instruire şi luare la cunoştinţă, dispoziţii de lucru, proceduri interne.

– Convocarea la cercetarea prealabilă va cuprinde: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocatorul trebuie să conţină semnătura de primire a angajatului/confirmare poştală/proces-verbal de refuz de semnare a convocării.

– La cercetarea prealabilă se consemnează apărările salariatului, probele şi motivaţiile furnizate şi dacă a fost asistat de către un reprezentant sindical. Documentul constatator este procesul verbal al comunicării cu salariatul, semnat de acesta.

– Sancţionarea are ca termen 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Se va întocmi decizie de sancţionare, redactată conform art. 252 (alin.2) din Codul Muncii.

– Comunicarea sancţiunii se face în termen de 5 zile de la data emiterii, iar angajatul va trebui să semneze de luare la cunoştinţă.

– Radierea sancţiunii poate fi făcută în temen de 12 luni de la data aplicării. Se va face decizie de constatare a radierii.

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeste o abatere disciplinară sunt:

– avertismentul scris;

– retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

– reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

– reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

– desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

2 COMENTARII

 1. …spuneti-mi va rog daca o persoana cu pfa ,de specialitate as.medical ,poata sa lucreze prin pfa intr-un spital ,prin contract de prestari servicii. Este adevarat da acesta profesie liberala este stipulata in og.144/2008, dar la aceasta ordonanta nu sunt aparute ‘Norme pentru desfasurarea independenta a profesiei de asistent medical sau moasa medicala ” Cu mult respect !!!!!!!!!

  • Bună ziua,

   Încercaţi să aflaţi răspunsul punând întrebarea şi pe forumul nostru, LegeStart.ro, unde nişte specialişti vă pot ajuta.

   Forumul se află la adresa: https://legestart.ro/forum.htm. Pentru a putea intra pe forum, trebuie să vă faceţi un cont. Nu durează mai mult de două minute.

   O zi frumoasă!

   Echipa LegeStart.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here