OMFP nr. 2062/2018,  în vigoare din 29 mai, se adresează comisiilor din cadrul direcțiilor generale ale Finanțelor Publice ce acordă autorizațiile de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat, importator autorizat.

Potrivit art. 393^1 din Codul fiscal, prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice se adoptă Procedura de monitorizare și control a respectării condițiilor de autorizare și funcționare pentru acești operatori economici pe care trebuie să le îndeplinească comisiile de autorizare. Acest fapt se realizează prin procedura reglementată prin Ordinul nr. 2062/2018.

În esență, sunt împuternicite persoane din direcțiile generale de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a efectua activitatea de monitorizare sau, după caz, control.

În același timp procedura impune o monitorizare a comisiilor de aprobare.

Monitorizarea activităţii comisiilor de autorizare a antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează pe baza analizei situaţiilor transmise lunar de către comisii, care vor include, în principal, următoarele informaţii: solicitările de autorizare, datele de identificare ale solicitanţilor, deciziile de autorizare emise pe categorii specifice de produse supuse autorizării, deciziile de respingere, revocare, anulare şi suspendare cu motivarea acestora.

Controlul se efectuează ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la prevederile legale şi reglementările interne privind autorizarea antrepozitarilor fiscali autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, de către comisii. Acest controlul se efectuează în baza unui ordin de serviciu emis de Ministrul Finanţelor Publice sau de către persoane delegate în acest sens de către Ministrul Finanţelor Publice.

Activitatea de control vizează exclusiv modalitatea de respectare a procedurilor de lucru stabilite prin regulamente, proceduri şi altele asemenea, precum şi atribuţiile prevăzute în fişele postului, de către persoanele implicate în această activitate.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here