Ordinul nr. 216/2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare este în vigoare de la 27 februarie 2023. 

Ordinul prevede că declaraţia privind veniturile realizate de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan se completează şi se depune de către persoana fizică sau juridică ce înstrăinează, prin vânzare, pachetul de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din proprietăţile imobiliare ale persoanei juridice reprezentând orice teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia dintre aceste terenuri.

Pachetul de control reprezintă participaţia în capitalul social/patrimoniul unei persoane juridice, deţinută de către o persoană fizică sau juridică, în mod direct sau indirect, şi care depăşeşte 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau din dreptul de vot, după caz.

Declaraţia se depune la organul fiscal central competent în maximum 10 zile de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în temeiul actului juridic prin care are loc înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanei juridice, în format letric, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire.

Cererea pentru stabilirea impozitului privind venitul realizat de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan se completează şi se depune de către persoanele fizice şi/sau juridice în vederea stabilirii de către organul fiscal central competent a impozitului suplimentar pe venitul realizat în cazul înstrăinării, prin hotărâre judecătorească ce ţine loc de contract de vânzare, a:

a) terenurilor agricole situate în extravilan, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărarea acestora;

b) pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele prevăzute.

Cererea se depune la organul fiscal central competent însoţită de copia hotărârii judecătoreşti şi a documentaţiei aferente.

PROCEDURĂ de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan se aplică de către compartimentele cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor fiscale persoane juridice/persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumite în continuare compartimente de specialitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here