OpANAF nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k^1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare stabilește:

„(1) Sunt scutite de taxă:

k^1) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenţie ori un astfel de organism achiziţionează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepţia situaţiei în care bunurile şi serviciile achiziţionate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenţie ori organism”.

Din analiza textului normativ observăm că sunt scutite de TVA livrările de bunuri sau prestările de servicii către Comisia Europeană sau către un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene când aceste bunuri/servicii sunt achiziționate în scopul combaterii pandemiei de COVID-19.

Dacă Comisia Europeană sau organismul/agenția respectivă schimbă destinația bunurilor și le cesionează cu titlu oneros, atunci se colectează TVA de la Comisia Europeană sau de la respectivele organisme.

Actul normativ analizat astăzi stabilește că procedura va fi aplicată de către Direcția Generală Regională București – Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, ocazie cu care se adoptă formularele necesare pentru colectarea TVA.

Desigur, toată această procedură poate fi aplicată în momentul în care Comisia Europeană sau respectivele organisme comunică către România schimbarea destinației inițiale pentru bunurile ce au beneficiar de scutirea de TVA.

Procedura este destul de amplă și prevede atât formulare de stabilire a TVA de plată, cât și decizii de anulare a eventualelor sume nedatorate. În plus, toată procedura este în sfera de aplicare a contestațiilor împotriva actelor administrative-fiscale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here