Ordinul nr. 142/2021 pentru aprobarea Procedurii de rezolvare a reclamaţiilor sau divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale este în vigoare de la 11 ianuarie 2022.

Prezenta procedură stabileşte etapele procesului de rezolvare a reclamaţiilor, sesizărilor sau divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gazelor naturale dar şi algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat de sistemele de bază.

Prezenta procedură se aplică de următorii operatori economici, respectiv de:

a)producătorul de gaze naturale;

b)producătorul de biogaz/biometan;

c)operatorul de înmagazinare a gazelor naturale;

d)operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale;

e)operatorul de distribuţie a gazelor naturale;

f)operatorul sistemului de distribuţie închis;

g)operatorul terminalului GNL;

h)furnizorul de gaze naturale.

Procedura se aplică de operatorii prevăzuţi la în relaţia cu solicitantul, pentru rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale.

Reclamaţia/Sesizarea/Divergenţa trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a)datele de identificare ale solicitantului:

(i) pentru persoane fizice: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi adresa de corespondenţă, dacă este cazul;

(ii) pentru persoane juridice: denumirea, sediul social, nr. de ordine în registrul comerţului; codul unic de înregistrare, reprezentant legal – numele şi prenumele, adresa de corespondenţă;

b)datele referitoare la sistemul de bază: adresa locului de consum, codul locului de consum, respectiv codul SRM/SM/PRM/PM, tipul şi seria sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale;

c)datele de contact ale solicitantului: numărul de telefon şi/sau adresa de poştă electronică;

d)prezentarea pe larg a situaţiei de fapt la care se referă reclamaţia/sesizarea/divergenţa;

e)solicitarea sau nu, după caz, a expertizării metrologice a mijlocului de măsurare, prevăzut la art. 2 alin. (1)  a).

Reclamaţia  trebuie să fie însoţită de copii după:

a)factura/facturile de gaze naturale aferentă(e) perioadei reclamate;

b)buletinul de mişcare a mijloacelor de măsurare a gazelor naturale;

c)nota de constatare, prevăzută la art. 6  (2), după caz;

d)procesul/procesele verbal/verbale privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale;

e)alte documente cuprinzând informaţiile sau datele necesare rezolvării reclamaţiei/sesizării/divergenţei.

Răspunsul către solicitant trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

a)datele de identificare ale solicitantului:

(i) pentru persoane fizice: numele şi prenumele; adresa de domiciliu;

(ii) pentru persoane juridice: denumirea; sediul social; nr. de ordine în registrul comerţului; codul unic de înregistrare; reprezentantul legal – numele şi prenumele;

b)datele referitoare la sistemul de bază: adresa locului de consum; codul locului de consum, respectiv codul SRM/SM/PRM/PM; tipul şi seria sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale;

c)enumerarea documentelor în baza cărora a fost elaborat răspunsul;

d)soluţia pronunţată, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza elaborării răspunsului, precum şi temeiul legal al soluţiei pronunţate;

e)semnătura reprezentantului legal al P/OÎ/OTS/OD/OGNL sau a împuternicitului acestuia.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here