22 Octombrie, 2019

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale

Proiectul de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS, are în vedere condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii – normale, deosebite şi speciale –, potrivit clasificării din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care prevede obligativitatea reevaluării, din 2 în 2 ani, a locurilor de muncă în condiţii speciale. Procedura de reevaluare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010.

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă presupune verificarea factorilor de risc şi a efectelor produse de aceştia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în vederea menţinerii sau retragerii avizului de încadrare în condiţii speciale.

Prin expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale se verifică factorii de risc existenţi la locul de muncă, comparativ cu condiţiile existente la data încadrării în condiţii speciale, conform prevederilor legale.

Prin expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale se verifică sănătatea lucrătorilor în relaţie cu locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, comparativ cu condiţiile existente la data încadrării iniţiale a locurilor de muncă în condiţii speciale evidenţiat de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie.

Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în baza următoarelor criterii:

- existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru care se solicită reevaluarea, în anexele la Legea nr.263/2010;

- existenţa locurilor de muncă pentru care au fost acordate avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante;

- existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a aceloraşi factori de risc identificaţi iniţial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale;

- identificarea prezenţei, efectelor nocive asupra stării de sănătate evidenţiate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale la locurile de muncă şi pentru care se solicită reevaluarea;

Menţinerea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în condiţiile îndeplinirii cumulative a criteriilor de mai sus, actul normativ precizând cazurile în care aceste condiţii se consideră a nu fi îndeplinite.

Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:

- nominalizarea de către angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care fac parte sau nu, potrivit legii, din Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, a locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea;

- efectuarea expertizei tehnice;

- efectuarea expertizei medicale.

În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, urmează să se înfiinţeze Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale.

Proiectul de act normativ stabileşte documentele pe care le depune angajatorul, la secretariatul Comisiei, în vederea reevaluării. Toate costurile aferente procesului de reevaluare a încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale reprezintă obligaţia angajatorului şi vor fi suportate de către acesta.

ATENŢIE:

● Reevaluarea va trebui solicitată până la data de 1 iulie 2012.

● Hotărârea de Guvern este prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu