Ministerul Justiţiei doreşte modificarea procedurii de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru scurtarea duratei acesteia şi reducerea costurile pe care le implică, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

Propunerea de modificare a fost înaintată spre aprobare Guvernului de Ministerul Justiţiei după ce, în urma analizei modului de desfăşurare a concursului aferent anului 2012 (derulat în perioada 19 martie – 21 septembrie 2012), au fost identificate o serie de neajunsuri:

durata foarte mare în timp a procedurii (peste 6 luni);

– costul financiar ridicat al acesteia;

– numărul foarte mare de persoane implicate în organizarea concursului (aproximativ 170);

– eficienţa scăzută a procedurii (promovarea a doar doi candidaţi);

– deficitul foarte mare de judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (26 de posturi vacante), care nu ar putea fi acoperit decât prin simplificarea procedurii şi reducerea duratei acesteia.

Conform documentului,  modificările operate vizează reducerea unor termene în scopul scurtării duratei procedurii, dar şi lărgirea bazei de selecţie a candidaţilor, fiind menţinută condiţia de 15 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, dar redusă la 3 ani perioada de funcţionare efectivă la curtea de apel, parchetul de pe lângă curtea de apel sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie necesară pentru înscrierea la concurs.

Forma în vigoare a legii presupune în prezent două probe eliminatorii (evaluarea lucrărilor şi interviul), dar clasamentul final al candidaţilor se bazează doar pe proba scrisă, astfel încât evaluarea activităţii profesionale nu se regăseşte în nota finală. Or, atât evaluarea activităţii anterioare, cât şi interviul în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (prin care se verifică integritatea, maturitatea profesională, experienţa, echilibrul candidaţilor) trebuie să se afle în mod fundamental între criteriile care stau la baza selecţiei.

Prin urmare, potrivit noului act normativ, toate cele trei probe existente în actuala procedură vor avea o pondere în punctajul final obtinut de candidati, iar nerealizarea punctajului minim la oricare dintre acestea va avea ca rezultat eliminarea candidatului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here