Ordinul nr. 1073/2022 pentru modificarea şi completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018 va intra în vigoare la 01 februarie 2023. 

Amintim că profilarea este activitatea prin care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti realizează identificarea profilului persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi încadrarea în nivelurile de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil, prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din lege, precum şi pentru identificarea măsurilor de activare, respectiv a măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă care se pot acorda, în condiţiile legii, în principal pentru ca aceste persoane să devină persoane ocupate pe piaţa muncii.

Prin profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă se evidenţiază punctele slabe care există în ceea ce priveşte riscul persoanelor de a deveni şomeri de lungă durată, iar rezultatul profilării se foloseşte ca suport în luarea deciziilor de a adapta şi, după caz, de a actualiza setul de măsuri de activare, respectiv măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă care se pot acorda, în principal, în funcţie de nevoile persoanelor.

Noul act normativ modifică criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate şi tipurile de măsuri de care pot beneficia persoanele în căutarea unui loc de muncă.

Criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate sunt:

a) geografice: localitatea. Prin localitate se înţelege: municipiu, oraş, sat reşedinţă de comună, sat component în cadrul comunei şi sat aparţinând municipiului sau oraşului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nivelul studiilor;

c) vârsta, respectiv următoarele grupe de vârstă: până la împlinirea vârstei de 45 de ani şi cel puţin 45 de ani;

d) apartenenţa la un grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale. Pentru aplicarea acestui criteriu se va avea în vedere dacă persoana se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii: şomer de lungă durată, persoană cu dizabilităţi, persoană de etnie romă, persoană liberată din detenţie, persoană supusă riscului de a fi traficată, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat sau persoana aflată sub o altă formă de protecţie internaţională;

e) ocupaţionale: natura sezonieră a activităţii prestate, experienţă profesională în ultimii 5 ani, experienţă profesională în ocupaţia vizată în ultimii 3 ani, calificarea/ocupaţia, calificarea/ocupaţia relevantă;

f) personale, cum ar fi: probleme legate de locuinţă, în curs de schimbare a domiciliului, activităţi casnice urgente etc.;

g) familiale, cum ar fi: situaţii care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire, copii care nu au putut fi înscrişi la creşă sau grădiniţă etc.;

h) medicale, cum ar fi: bolnavi cronici, operaţii programate, perioade de recuperare, restricţii medicale cu privire la activităţile pe care le poate desfăşura etc.;

i) disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus, de a participa la programe de formare profesională, de a se încadra în muncă în altă ocupaţie decât cea pentru care are experienţă sau pregătire;

j) motivaţia de a se încadra în muncă.

Persoanele încadrate în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege pot beneficia, în condiţiile legii, de una sau mai multe măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă dintre cele prevăzute, pentru nivelul de ocupabilitate respectiv, precum şi, după caz, în condiţiile legii, de alte servicii sau măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă prevăzute de lege.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here