OMFP nr. 883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului este în vigoare de la 02 februarie 2023.

Prin art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan așa cum a fost modificată prin OUG nr. 104/2022 s-a instituit obligația plății unui impozit de 80% din câștigul rezultat din vânzarea de terenuri agricole situate în extravilanul unei localități dacă înstrăinarea se realizează într-o perioadă mai scurtă de 8 ani față de data dobândirii terenurilor.

O procedură similară de impozitare se aplică la înstrăinarea părților sociale și acțiunilor la societăți ce dețin terenuri situate în extravilanul unei localități, iar vânzarea titlurilor de participație se realizează înainte de trecerea unei perioade de 8 ani de la dobândirea terenurilor, iar acestea au o pondere mai mare de 25% din totalul activelor imobilizate corporale de natura terenurilor și construcțiilor.

Prin OMFP nr. 883/2023 a fost adoptată procedura efectivă de calcul, declarare și plată a impozitului. Astfel, impozitul se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, iar cabinetele notariale vor plăti la buget acest impozit până pe data de 25 a lunii următoare celei în care a fost încasat. Impozitul se declară prin Formularul 100 – declarație privind obligațiile la bugetul de stat.

Baza de calcul a impozitului se determină ca diferență pozitivă între prețul vânzării și valoarea terenului regăsite în catalogul utilizat de camerele notarilor publici în vigoare la data dobândirii terenurilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here