Ordinul nr. 5744/C/2022 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei este în vigoare de la 12 ianuarie 2023. 

Ordinul prevede ca autorităţile şi entităţile raportoare care au acces la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, în măsura în care această cerinţă nu interferează nejustificat cu atribuţiile lor legale, informează Ministerul Justiţiei cu privire la orice neconcordanţă între datele disponibile în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor şi datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor pe care le deţin.

Informarea va fi făcută de îndată, prin încărcarea sesizării la rubrica „Încarcă cerere/plângere/sesizare (*)” din formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei la adresa: https://www.just.ro/formularpetitie, şi va cuprinde datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor deţinute de autoritatea/entitatea care semnează sesizarea, cu indicarea exactă a neconcordanţei sesizate faţă de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

Pe baza informaţiilor transmise de autorităţile/entităţile menţionate, Ministerul Justiţiei va înscrie în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, într-o rubrică special dedicată, o menţiune provizorie cu privire la neconcordanţele raportate privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cazul în care nu se constată erori în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor cu privire la datele din declaraţiile privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor sau dacă beneficiarii reali ai acestora corespund cu datele din Registrul naţional ONG şi Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei va informa autoritatea/entitatea raportoare în acest sens.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here