Ordinul ANAF nr. 1967/2011 privind înregistrarea în scopuri normale de TVA a fost modificat prin Ordinul nr. 1100/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 569 din data de 10 august 2012.

Categorii de contribuabili cărora li se adresează procedura

* persoane juridice sau fizice (autorizate), nou înfiinţate, ce încep o activitate, doresc înregistrarea în scopuri de TVA şi declară că vor realiza o cifră de afaceri în sfera TVA mai mare decât plafonul de scutire.

Baza legală: art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

* persoane juridice sau fizice (autorizate) ce au început o activitate în anii anteriori, realizează o cifră de afaceri în sfera TVA inferioară plafonului de scutire, însă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA.

Baza legală: art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Pentru ambele situaţii, observăm că înregistrarea în scopuri de TVA se efectuează ca urmare a deciziei contribuabilului, acesta exprimându-şi opţiunea de a deveni plătitor de TVA.

Contribuabilul este cel interesat de realizarea înregistrării şi se va adresa autorităţilor fiscale la care este arondat, depunând documentaţia prevăzută.  Înregistrarea în scopuri de TVA, pentru ambele categorii de persoane, se consideră valabilă de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Ce aduce nou procedura?

Procedura modifică documentaţia pe care solicitantul trebuie să o anexeze pentru înregistrarea în scopuri de TVA.

Solicitantul va depune:

a) Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele solicitate de lege pentru persoanele supuse înmatriculării la Registrul Comerţului.

Procedura nu enumeră în mod special ce documente se consideră necesar de depus, astfel se va depune certificatul de înmatriculare cu documentele anexă (acte constitutive, dovada spaţiului, eventuale autorizaţii specifice activităţii).

Reamintim faptul că, în acelaşi timp, este în vigoare şi OMFP nr. 2795/2011, care stabileşte condiţiile de îndeplinit de solicitant pentru înregistrarea în scopuri de TVA, opozabile acestor categorii de contribuabili.

Acest act normativ stabileşte obligaţia depunerii cererii formular 098, însoţită de Anexa 2 la ordin, în format electronic.

Autorităţile fiscale au obligaţia să efectueze o verificare la sediul contribuabilului pentru a stabili posibilitatea reală de desfăşurare a activităţii.

Practic, la înregistrarea în scopuri de TVA, persoana interesată trebuie să ţină cont de prevederea ambelor acte normative.

b) Un alt document prevăzut de procedură este “Declaraţia de înregistrare”, care cuprinde date cu privire la vectorul fiscal pentru TVA. Aceasta se va depune de contribuabilii care nu sunt supuşi înmatriculării la Registrul Comerţului;

c) Pentru contribuabilii înfiinţaţi în perioada anterioară, se va depune declaraţia de menţiuni, însoţită de celelalte documente.

Organul fiscal analizează documentaţia depusă şi va emite decizia de înregistrare în scopuri de TVA, contribuabilul fiind înregistrat în scopuri de TVA de la data comunicării acestei decizii de aprobare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here