Din 20 august este în vigoare Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

Procedura a fost aprobată prin Ordinul nr. 365/2019, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC şi publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 20 august 2019. 

Cadru legal 

Procedura face aplicare dispoziţiilor art. 230 alin. (3) din Codul de procedură fiscalăStingerea creanţelor prin executare silită, potrivit cărora:

– În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide și exigibile. Se aplică corespunzător prevederile art. 236 – Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor, potrivit cărora sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. 

Ce prevede Procedura 

– Debitorul care înregistrează debite restante pentru care sunt în derulare măsuri de executare silită aplicate de către compartimentul de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) și care are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice poate depune o cerere însoțită de documentul eliberat de autoritatea sau instituția publică, prin care solicită aplicarea prevederilor art. 230 din Codul de procedură fiscală.

ATENŢIE: Nu se consideră sume exigibile și nu se aplică regulile din Procedură la sumele aflate în litigiu între debitor și instituția sau autoritatea publică.

– La cerere, debitorul anexează, în original, ATESTATUL eliberat de autoritățile sau instituțiile publice prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care le are de încasat de la acestea, denumit în continuare atestat

– În situația în care executarea silită este începută, iar debitorul depune la organul fiscal competent cererea și atestatul, aceasta se continuă prin poprirea sumelor certe, lichide și exigibile datorate debitorului de către instituția sau autoritatea publică, acestea din urmă indisponibilizând sumele după cum urmează:

a) în limita cuantumului sumelor certe, lichide și exigibile, înscrise în atestat, în situația în care valoarea creanțelor, înscrise în titlurile executorii, este mai mare sau egală decât acesta;

b) în limita creanțelor rămase nestinse din titlurile executorii, în situația în care cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile, înscrise în atestat, este mai mare decât acestea.

– Sumele realizate ca urmare a înființării popririi sting creanțele incluse în titlurile executorii pentru care

s-a aplicat această măsură.

– În cazul în care:

● debitele pentru care s-a înființat poprirea conform prevederilor prezentei proceduri au fost stinse prin alte modalități prevăzute de lege și nu sunt în curs alte măsuri de executare silită, A.N.R.S.C., prin compartimentul de specialitate, emite, în termen de cel mult două zile de la data stingerii integrale a debitelor, decizia de ridicare a măsurilor de executare silită și o comunică instituției sau autorității publice la care a fost înființată poprirea;

● sumele certe, lichide și exigibile înscrise în atestat sunt mai mari decât sumele încasate de la autoritatea sau instituția publică în urma înființării popririi, iar aceasta a stins în întregime creanțele pentru care a fost începută executarea prin poprire și nu sunt în curs alte măsuri de executare silită, A.N.R.S.C., prin compartimentul de specialitate, înștiințează autoritatea sau instituția publică despre acest fapt.

● în cazul în care debitorul înregistrează debite restante, A.N.R.S.C., prin compartimentul de specialitate, înființează, în termenul prevăzut de lege, o nouă poprire în limita sumelor rămase în atestat, prevederile pct. 5 și 6 aplicându-se în mod corespunzător;

● în cazul în care debitorul nu înregistrează debite restante, A.N.R.S.C., prin compartimentul de specialitate, emite decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice ori înștiințarea, prevăzute la pct. 10, după caz.

– În situația în care suma înscrisă în titlul executoriu, pentru care s-a început executarea silită, este mai mare decât suma cuprinsă în atestatul emis de autoritatea sau instituția publică, A.N.R.S.C., prin compartimentul de specialitate, continuă aplicarea oricăror măsuri de executare silită, potrivit legii, pentru recuperarea diferenței de sume. Poprirea sumelor înscrise în atestat se realizează pentru creanțele selectate în ordinea vechimii titlurilor executorii, iar în cadrul titlului se selectează mai întâi creanțele principale, în ordinea vechimii, și apoi creanțele accesorii, în ordinea vechimii. Pentru diferența de creanțe se continuă aplicarea oricăror măsuri de executare silită, potrivit legii. 

Ridicarea măsurilor de executare silită instituite asupra debitorului după aplicarea măsurii popririi sumelor înscrise în atestatul emis de autoritatea sau instituția publică. În situația în care ulterior luării unor măsuri de executare silită potrivit Codului de procedură fiscală debitorul depune la A.N.R.S.C. cererea și atestatul eliberat de o autoritate sau o instituție publică, măsurile de executare silită se ridică în cel mult 7 zile de la confirmarea de către autoritatea sau instituția publică a primirii adresei de înființare a popririi asupra sumelor înscrise în atestatul emis de acestea, cu excepția cazului în care autoritatea sau instituția publică comunică faptul că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit.

15. În situația în care suma înscrisă în atestat este mai mică decât cuantumul creanțelor înscrise în titlurile executorii în temeiul cărora au fost înființate popriri și/sau instituite sechestre, precum și a eventualelor cheltuieli de executare, A.N.R.S.C. procedează astfel:

● ridică popririle înființate la terți sau bănci, după caz, în limita sumei înscrise în atestat;

● ridică sechestrele instituite asupra bunurilor proprietate a debitorului în limita sumei înscrise în atestat, după caz, iar continuarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea diferenței de sumă se face cu respectarea limitei prevăzute la art. 227 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

– În situația în care debitorul nu înregistrează debite restante, cererea depusă poate fi retrasă de către acesta, urmând ca A.N.R.S.C., prin compartimentul de specialitate, să înștiințeze autoritatea sau instituția publică despre faptul că asupra debitorului nu sunt în curs noi măsuri de executare silită și să comunice acestuia decizia prin care ia act de retragerea cererii. Soluționarea retragerii cererii se face în termen de 5 zile de la data înregistrării. 

Formulare aprobate prin Ordinul ANRSC 

Ordinul nr. 365/209 a aprobat, totodată, următoarele formulare:

– Cerere privind aplicarea prevederilor art. 230 din Codul de procedură fiscală;

–  Atestat;

 Înștiințare privind aplicarea prevederilor art. 230 din Codul de procedură fiscală;

– Decizie prin care se ia act de retragerea cererii privind aplicarea prevederilor art. 230 din Codul de procedură fiscală;

– Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;

–  Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice.

Ai nevoie de Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

2 COMENTARII

  1. AM SI EU O INTREBARE dIN MOMENTUL IN CARE SE PRIMESTE PRIMA SUMA DE BANI DE LA DEBITOR DE CE NU SE CONSIDEREA CA CREANTA SA STINS SI CONTINUA ADAUGAREA DOBANZILOR PT SUMELE RAMASE ASA OMU AJUNGE SA PLATEASCA TOATA VIATA LA UN CREDIT CE FEL DE CREDITE SUNT ASTEA .ACESTE CREDITE SUB OBLADUIREA STATULUI ROMAN SI A LEGISLATIEI ACTUALE CARE AU DISTRUS DESTINE,FAMILI ECT.CAND SE VA GANDI STATUL SI LA PROTEJAREA POPULATIEI DE ACESTI CAMATARI.

  2. IN ANUL 2014,AM AVUT PROPRIRE PE PENSIE EXZECUTARE SILITA DIN PARTEA COPANI RECUPERA CREDI LA BACA RAFHIA BAK IN SUMA TOTALA DE 7000LEI PE ANUL 2020,MAI AM DE PLATA ,650LEI,, VA ROG SA SPUNE DACA SE POATE SUPENDA EXSCUTARE SILITA DE EXSCUTOR JUDECTORESC, MATEI VA MULTUMESC

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here