Procedura de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzută de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, aprobată prin Ordinul nr. 125/165/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 105 din 10 februarie 2016 (M.Of. nr. 105/2016).

Art. 1.

Contractul pentru achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, încheiat între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi unităţile emitente, va cuprinde cel puţin următoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de tichete sociale pentru grădiniţă;

b) preţul imprimatului reprezentând tichetul social pentru grădiniţă, al livrării acestuia, precum şi alte costuri generate de achiziţia tichetelor sociale pentru grădiniţă;

c) condiţiile în care tichetele sociale pentru grădiniţă neutilizate de către titulari se restituie unităţii emitente de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

d) informaţii cu privire la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la care reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, după caz, poate folosi tichetele sociale pentru grădiniţă;

e) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi încetarea contractului;

f) obligaţia unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de a asigura instruirea reprezentantului familiei, respectiv a reprezentantului legal al copilului, după caz, în sensul de a nu vinde şi de a folosi tichetele sociale pentru grădiniţă doar cu scopul de a achiziţiona produse alimentare, de igienă, produse de îmbrăcăminte şi/sau rechizite, inclusiv cu privire la interdicţia utilizării tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice, şi doar de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de Legea nr. 248/2015, care afişează autocolantele speciale de identificare a unităţii care a emis tichetele sociale pentru grădiniţă;

g) obligaţia unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de a nu distribui tichetele sociale pentru grădiniţă, dacă până la data stabilită pentru distribuire acestea nu au achitat integral unităţii emitente, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, contravaloarea nominală a tichetelor, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele sociale pentru grădiniţă;

h) alte clauze considerate necesare de către părţi.

Art. 2.

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială transmite către unitatea emitentă o comandă fermă în care se precizează numărul de tichete care urmează să fie tipărite în luna respectivă, valoarea nominală a unui tichet, precum şi valoarea nominală totală a tichetelor sociale pentru grădiniţă acordate reprezentantului familiei, respectiv reprezentantului legal al copilului, după caz.

Art. 3.

Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor sociale pentru grădiniţă:

a) numărul de tichete, preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul social pentru grădiniţă, precum şi valoarea totală a imprimatelor facturate;

b) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emiterii de tichete sociale pentru grădiniţă a unităţii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

c) valoarea nominală a unui tichet social pentru grădiniţă, din seria livrată, imprimată pe acesta;

d) valoarea nominală totală corespunzătoare numărului de tichete sociale pentru grădiniţă livrat;

e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here