Prin recentul OpANAF nr. 3654/2015 se stabilește procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora valabile de la 1 ianuarie 2016.

Organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili are obligaţia de a elibera certificatul de atestare fiscală în următoarele situaţii:

 • la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
 • la solicitarea instituţiilor publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
 • din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;
 • la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
 • la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
 • a solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul acestor sume. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:

 • denumirea autorităţii contractante;
 • data emiterii documentului;
 • numărul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantă;
 • sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;
 • precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii contractante;
 • ştampila autorităţii contractante.

Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia.

În situaţia contribuabilului supus unei inspecţii fiscale care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cererea contribuabilului şi cuprinde atât obligaţiile fiscale ale contribuabilului, cât şi obligaţiile fiscale ale sediilor secundare.

Certificatele de obligaţii bugetare se eliberează pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale centrale competente cu atribuţii de control, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare și atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor creanţe bugetare, în următoarele situaţii.

Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here