Ordinul nr. 112/2022 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale – aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022 este în vigoare de la 24 martie 2022.

Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, având ca obiect:

a) acordarea drepturilor menţionate în favoarea personalului din cadrul aparatului central şi din cadrul instituţiilor din subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;

b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul aparatului central şi din cadrul instituţiilor din subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022.

Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, se realizează eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. VI alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021.

 Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eşalonării prevăzute la alin. (1), actualizate, fiecare în parte, cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Termenul privind eşalonarea anuală la plată prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească prevăzută la art. VI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 devine executorie, iar plata fiecărei tranşe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an bugetar.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here