Ordinul nr. 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora a  fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din OUG nr. 110/2021, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, care va fi datată și semnată de reprezentantul legal.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative:

a)lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa  2la prezenta procedură;

b)copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;

c)declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în anexa  3 la prezenta procedură;

d)dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Cererea și documentele justificative se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației prevăzut de art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documente.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 30 de zile lucrătoare, care curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here