Ordinul MMPS nr. 1340/2020 şi
Ordinul MMPS nr. 1341/2020 au fost publicate în Monitorul oficial.

Cele două acte normative pun în aplicare art. 3 și art. 4 din OUG nr. 132/2020, respectiv adoptă procedura efectivă de decontare a unei indemnizații pentru reducerea timpului de muncă pentru următoarele două categorii de persoane:

  1. profesioniști, așa cum sunt ei definiți de art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
  2. persoane ce desfășoară munca în calitate de zilieri, potrivit Legii nr. 52/2011 privind zilierii, cu modificări ulterioare.

Potrivit reglementărilor amintite, profesioniștii ce își reduc activitatea beneficiază de o indemnizație lunară de 41,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Indemnizația reprezintă venit brut și este supusă asigurărilor sociale obligatorii prin depunerea Declarației unice.

Persoanele ce desfășoară activitate în calitate de zilieri beneficiază pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, de indemnizație reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă. Suma se acordă de către beneficiarul de lucrări și ulterior se decontează de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Suma reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitului pe venit și asigurărilor sociale obligatorii în condițiile Codului fiscal.

Ordinul MMPS nr. 1340/2020 reglementează procedura pe care o aplică profesioniștii pentru a beneficia de indemnizație. Acest act normativ adoptă sub formă de tipizat următoarele documente:

  • Cerere adresată ANPIS;
  • Declarația pe propria răspundere a solicitantului;
  • Model de cerere utilizat de cooperatori;
  • Declarația pe propria răspundere a reprezentantului cooperației.

Ordinul MMPS nr. 1341/2020 reglementează documentația pe care o depune angajatorul pentru decontarea indemnizației pentru reducerea timpului de lucru în cazul angajării de zilieri.

Acest act normativ adoptă sub formă de tipizat următoarele documente:

  • Cerere adresată ANPIS;
  • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului angajatorului;
  • Lista zilierilor pentru care se solicită decontarea indemnizației.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here