OpANAF nr. 172/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă este în vigoare de la 09 februarie 2023. 

Ordinul reglementează procedura de declarare a contribuției de solidaritate ce va trebui plătită de operatorii economici ce desfășoară activități din extracție a țițeiului, a gazelor naturale, extracția huilei, fabricarea produselor de cocserie, fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului, când valoarea cifrei de afaceri obținută din aceste activități depășește 75% în totalul cifrei de afaceri.

Modul de calcul al acestei contribuții este reglementat de OUG nr. 186/2022, publicată în Monitorul oficial din 22 decembrie 2022.

Contribuția se plătește anual, până pe data de 25 iunie din anul următor. Dacă există contribuabili ce au un exercițiu fiscal diferit de anul calendaristic, contribuția se plătește până în data de 25 a celei de-a șasea luni următoare celei în care s-a încheiat exercițiul financiar.

Ordinul ANAF nr. 172/2023 introduce această contribuție în nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.

Această contribuție se va declara prin depunerea declarației formular 100 până la termenele de plată amintite.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here