Procedura de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date, aprobată prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 65/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 334 din 07.05.2014 (M.Of. nr. 334/2014).
În vigoare de la 07.05.2014
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Prin prezenta procedură se stabileşte modul de:
a) căutare automatizată de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, în sistemele de evidenţă ale statelor membre;
b) furnizare de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV, a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014, prin accesarea automatizată de către punctele naţionale de contact ale statelor membre, altele decât România, a Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare RNEPCVI.
(2) Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. a) vizează vehiculele înmatriculate într-un stat membru, altul decât România, cu care au fost săvârşite încălcări pe teritoriul României.
(3) Activitatea de furnizare a datelor prevăzută la alin. (1) lit. b) vizează vehiculele înmatriculate în România, cu care au fost săvârşite încălcări pe teritoriile altor state membre.
(4) Detalierea elementelor datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este prevăzută în anexele nr. 35.
(5) Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi în situaţia căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.
Art. 2.
(1) În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) încălcări – încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, astfel cum acestea sunt stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 5/2004;
b) date privind înmatricularea vehiculelor – date privind vehiculele şi date privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor aflate în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre;
c) 1componenta naţională a platformei informatice EUCARIS-aplicaţie a platformei informatice EUCARIS destinată realizării schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor în temeiul Directivei 2011/82/UE şi administrată, la nivel naţional, de DRPCIV;
d) căutare individuală – căutare automatizată utilizând componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin care se accesează, în timp real, sub formă de cerere transmisă, sistemul de evidenţă aparţinând altui stat membru şi se obţin date privind înmatricularea unui singur vehicul;
e) căutare multiplă – căutare automatizată utilizând componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin care se interoghează în mod asincron sistemul de evidenţă aparţinând altui stat membru şi se obţin date privind înmatricularea referitoare la mai mult de un vehicul;
f) personal autorizat – personalul special desemnat din poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române sau din Poliţia de Frontieră Română care are acces la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS.
(2) Prezenta procedură utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 5/2014.
Art. 3.
Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră desemnează câte o structură pentru a coordona, la nivelul fiecărui inspectorat general, activităţile specifice privind schimbul transfrontalier de informaţii referitoare la încălcări, prin utilizarea căutării automatizate a datelor privind înmatricularea vehiculelor în sistemele de evidenţă aparţinând altor state membre, în condiţiile Legii nr. 5/2014.
Art. 4.
(1) În vederea asigurării căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor, în condiţiile prezentei proceduri, DRPCIV îndeplineşte următoarele activităţi:
a) asigură funcţionarea componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS;
b) asigură accesul la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS pentru personalul autorizat;
c) întocmeşte şi actualizează lista cu personalul autorizat;
d) adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură pentru asigurarea disponibilităţii efectuării de căutări automatizate sau furnizării de date privind înmatricularea vehiculelor, 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7;
e) adoptă măsuri de securitate în legătură cu gestionarea şi funcţionarea echipamentelor şi programelor informatice aferente componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.
(2) În cazul unor probleme tehnice care nu permit asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), DRPCIV informează imediat atât punctele naţionale de contact ale statelor membre, cât şi poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română şi convine cu acestea asupra modalităţii alternative temporare de efectuare a schimbului de date.
(3) DRPCIV asigură sprijin şi asistenţă poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române în instalarea aplicaţiilor client la nivelul acestor structuri pentru utilizarea componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.
(4) DRPCIV asigură sprijin, asistenţă şi îndrumare poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române pentru utilizarea programelor informatice aferente componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS, sens în care poate emite anumite instrucţiuni de utilizare.
(5) În cadrul activităţilor de asigurare a căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor, la nivelul DRPCIV se iau măsurile adecvate în vederea:
a) asigurării prelucrării datelor cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) ţinerii evidenţei prelucrărilor de date pe care le efectuează;
c) transmiterii informaţiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la rezultatele obţinute, la cererea punctelor naţionale ale statelor membre, altele decât România.
Procedura este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

2 COMENTARII

  1. Am adus un autocamion din olanda cu nr albe si aveau valabilitate pana pe 24.12017 cand am ajuns in tara mai aveam 20 km pina acasa am fost oprit de doi agenti la care dupa efectuarea verificarilor facute de acestia mi sa comunicat ca in aceasta baza eucaris masina apare radiata si nu mi-au luat in seama nici un document ce i-am prezentat, drept pentru care mia retinut permisul si intocmit dosar penal.e normal in aceasta uniune?

  2. Am vândut un autoturism și cum aflu dacă a fost înmatriculat sau nu de noul proprietar având in vedere ca numerele erau preferențiale și erau plătite de mine

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here