Ordinul nr. 2045/2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 este în vigoare de la 06 iulie 2023. 

Obligaţiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă:

a) sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligaţii fiscale, precum şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării;

b) obligaţiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgenţă, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat.

Noul ordin mai prevede că pe perioada derulării planului de restructurare, expertul independent efectuează o monitorizare permanentă a realizării măsurilor incluse în acesta. În acest sens emite un raport trimestrial privind stadiul implementării măsurilor din planul de restructurare, pe care îl transmite atât debitorului, cât şi organului fiscal competent, până în ultima zi inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here