Ordinul nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial.

Procedura se aplică de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București și centrele regionale de formare profesională a adulților din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Potrivit procedurii, ANOFM prin entitățile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM/AMOFM/CRFPA) acordă următoarele facilități fiscale:

a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii fișei de calcul/deciziei, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII  (1) din ordonanța de urgență;

b) anularea obligațiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalități de întârziere;

c) orice alte obligații de plată accesorii.

Obligațiile bugetare pot fi cele stabilite prin:

a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;

b) procese-verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM;

c) hotărâri judecătorești emise de instanța competentă;

d) decizii/procese-verbale referitoare la obligațiile bugetare accesorii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here