În cursul săptămânii trecut au fost publicate două acte normative care reglementează procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mari şi mijlocii, respectiv Ordinul ANAF nr. 467/2015 şi Ordinul ANAF nr. 468/2015.

Marii contribuabili        

OpANAF nr. 467/2015 reglementează procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili.

Organul fiscal competent în administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor înfiinţate de marii contribuabili şi a contribuabililor nerezidenţi pentru care marii contribuabili au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali este Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul ANAF.

Modificările intervenite în datele declarate iniţial de marii contribuabili şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială marele contribuabil îşi are sediul social.

Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianţilor, se face prin completarea şi depunerea formularului „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)“.

Marii contribuabili depun declaraţiile fiscale la organul fiscal competent începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie a anului următor în care devin mari contribuabili. În cazul marilor contribuabili care au înfiinţate sedii secundare, declararea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii, se face la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

Până la data de 1 ianuarie a anului următor, plăţile reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetelor administrate de ANAF, datorate de contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie, au dobândit calitatea de mari contribuabili, se realizează la unităţile Trezoreriei Statului la care sunt arondaţi. Începând cu această dată, plăţile se realizează la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili se soluţionează potrivit art. 117^1 din Codul de procedură fiscală şi potrivit procedurii aprobate prin OMFP nr. 263/2010.

Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare cuvenite marilor contribuabili, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligaţii fiscale datorate. Sumele de restituit/rambursat contribuabililor mari vor fi compensate cu obligaţiile fiscale restante înregistrate de către aceştia. 

Contribuabilii mijlocii

OpANAF nr. 468/2015 reglementează procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii.

Modificările intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii şi înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială contribuabilul mijlociu îşi are sediul social.

Și în cazul contribuabililor mijlocii, înregistrarea sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor, se face prin completarea şi depunerea formularului „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)“.

În cazul contribuabililor mijlocii care au sedii secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face de către contribuabilul persoană juridică română care le-a înfiinţat la organul fiscal competent în administrarea acestuia.

Orice corecţie ulterioară a unei declaraţii fiscale, cu excepţia decontului de TVA, se face prin depunerea unei declaraţii fiscale rectificative.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se soluţionează similar procedurii adoptate pentru marii contribuabili.

Acţiunile de verificare la sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt în competenţa organelor de inspecţie fiscală ale administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau ale Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pe a căror rază teritorială se află înregistrat domiciliul fiscal al acestor contribuabili. Rezultatele acţiunilor de verificare la sediile secundare se consemnează în procese-verbale care vor fi centralizate şi preluate în Raportul de inspecţie fiscală ce se finalizează la contribuabilul mijlociu verificat.

Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare cuvenite contribuabililor mijlocii, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligaţii fiscale datorate. Sumele de restituit/rambursat contribuabililor mijlocii vor fi compensate cu obligaţiile fiscale restante înregistrate de către aceştia.

Contribuabilii mijlocii administraţi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice efectuează plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la unitatea de trezorerie a statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ iar cei administraţi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, vor efectua plata la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.

Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii se achită la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, respectiv la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliu fiscal contribuabilul mijlociu.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here