În Monitorul oficial nr. 650/2013 a fost publicat Ordinul nr. 1120/2013 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii.
Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedură simplificată în cazul achiziţiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, a celor de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv a achiziţiilor de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, ca urmare a abrogării Ordinului de ministru nr. 1.050/2012 şi a introducerii noilor facilităţi prin Ordinul semnat de ministrul Fondurilor Europene.
Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunţurile de achiziţii într-o secţiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, fără a suporta niciun cost.
Apoi, din toate ofertele primite o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai bună, argumentând opţiunea făcută prin întocmirea unei note justificative. În acest mod va fi respectat principiul transparenţei impus de cerinţele Comisiei Europene. Beneficiarii care nu vor publica anunţurile de achiziţii pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene vor fi sancţionaţi prin aplicarea unei corecţii de 25%. În acelaşi timp, cei care ulterior nu vor publica pe site-ul menţionat numele câştigătorilor selectaţi, vor suporta corecţii de 5%. O altă îmbunătăţire semnificativă adusă de noul Ordin este eliminarea obligativităţii reluării procedurii de achiziţie dacă nu sunt primite cel puţin trei oferte conforme.
Comunicatul de presă îl citează pe ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici care precizează că introducerea acestor reglementări flexibile a fost agreată de serviciile Comisiei Europene. Simplificarea substanţială a regulilor pe care trebuie să le respecte beneficiarii din mediul privat va permite implementarea proiectelor într-un ritm alert, cu efecte pozitive pentru contractorii din cadrul proiectelor şi pentru întreaga economie.
Prin Ordinul MFE nr. 1.050/2012 au fost impuse beneficiarilor privaţi proceduri de achiziţie similare cu cele care trebuie respectate de beneficiarii din sectorul public, chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi.

Beneficiarii din mediul privat cofinanţează proiectele pe care le implementează din resurse proprii şi, din acest motiv, sunt motivaţi să utilizeze eficient resursele pe care le au la dispoziţie
, a explicat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Beneficiarii care la data intrării în vigoare a noului Ordin derulează achiziţii conform vechilor reglementări naţionale pot opta pentru anularea procedurilor de achiziţii si reluarea acestora conform noii proceduri. Autorităţile de Management ale programelor operaţionale au obligaţia ca în termen de cinci zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Ordin (22 octombrie a.c.) să modifice procedurile şi orice alte reglementări pentru ca acestea să fie conforme cu prevederile Ordinului.

Mecanismele SEE şi norvegian

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (denumit şi Granturile SEE) şi Mecanismul Financiar Norvegian (denumit şi Granturile norvegiene) au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a primit zece noi state membre.
Norvegia nu este membră a UE, dar face parte din Piaţa Internă prin aşa-numitele Acorduri SEE. În calitate de parteneri Europeni, Norvegia şi celelalte ţări din Aria Europeană de Liber Schimb (AELS) non-membre UE, anume Islanda şi Liechtenstein, joacă un rol în dezvoltarea economică şi socială în Europa. În perioada 2004-2009, au fost puse la dispoziţie 1,3 miliarde de euro pentru finanţare de proiecte în 12 state beneficiare din Europa Centrală şi de Est, plus Spania, Portugalia şi Grecia. Pentru perioada 2009-2014, Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi UE au încheiat un acord pentru o contribuţie financiară de 1,79 miliarde de euro. Granturile SEE şi cele norvegiene au ca scop reducerea disparităţilor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare şi ţara destinatară a finanţării.
În România, Granturile SEE si cele Norvegiene pentru perioada 2009-2014 vor co-finanţa proiecte din 23 de domenii (programe) diverse. La nivel naţional, Ministerul Fondurilor Europene – prin Direcţia Spaţiul Economic European – a fost desemnat ca Punct Naţional de Contact cu rolul de a coordona programarea şi gestionarea asistenţei financiare destinate României.

Pentru fiecare dintre domeniile de finanţare există câte o organizaţie, fie instituţie publică fie organizaţie neguvernamentală, care gestionează în mod direct alocarea fondurilor. Acestea poartă denumirea generică de Operatori de Program.

Informaţii suplimentare referitoare la Granturile SEE şi norvegiene se găsesc la adresele de internet www.asistentasee.fonduri-ue.ro şi www.eeagrants.ro.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here