Prin OUG nr. 31/2019 publicat în Monitorul oficial nr. 403 din 14 mai 2019 a fost abrogată obligația plătii contribuției la asigurările sociale de sănătate datorate pentru perioada 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2017 de persoanele fizice ce nu au realizat venituri sau veniturile realizate au fost mai mici decât salariul minim brut garantat în plată în această perioadă, corespunzător unui număr de 12 luni.

Ordin MFP nr. 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – publicat în Monitorul oficial nr. 691 din 21.08.2019

Potrivit reglementărilor existente în perioada 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2017 persoanele fizice ce realizau venituri extra-salariale aveau obligația plății contribuției la sănătate pentru aceste venituri extra-salariale, chiar și în situația în care venitul realizat era mai mic decât salariul minim brut pe economie, iar baza de calcul se recalcula la nivelul salariului minim brut garantat în plată.

Fenomenul economic a fost că în multiple cazuri, contribuția la sănătate depășea semnificativ venitul realizat. Ordonanța a abrogat obligația plății CASS.

Procedura anulării la plată nu se aplică pentru acele persoane care din proprie inițiativă au optat pentru plata contribuției la sănătate, conform OUG nr. 41/2015 aprobată prin Legea nr. 112/2016, respectiv sunt acele persoane care chiar dacă nu au venit venituri sau au avut venituri mai mici decât plafonul de 12 x salariul minim pe economie într-un an, dar au dorit să fie asigurate în sistemul public de sănătate din diverse considerente.

Actul normativ analizat astăzi este unul de procedură internă pentru autoritatea fiscală în sensul în care să poată fi ștearsă din evidența autorității fiscale obligația plății contribuției la sănătate și în mod implicit eventualele cheltuieli accesorii – dobânzi și penalități de întârziere.

Procedura ține cont de situația faptică, respectiv de cazul în care:

a) A fost emisă deja decizie de impunere;

b) Nu a fost emisă decizie de impunere.

Trebuie amintit faptul că întreaga procedură se aplică din oficiu, iar debitorului persoana fizică i se comunică doar decizia de anulare a contribuției sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii.

Întrucât această decizie de anulare a unei obligații de plată este totuși un act administrativ fiscal, persoana fizică ce se simte nedreptățită de anularea acestei obligații la plată are dreptul să depună contestație.

Termenul este de 45 de zile de la comunicarea deciziei de anulare a obligației de plată, iar contestația se depune la organul fiscal emitent al respectivei decizii de impunere.

Ai nevoie de OUG nr. 31/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here