Aprobată, iniţial, prin OPANAF nr. 727 din 13 martie 2019, Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită a suferit, recent, modificări adus prin OPANAF nr. 2098/2019, publicat în Monitorul oficial nr. 673 din 13.08.2019. 

Recentul ordin schimbă integral capitolul III, intitulat acum “Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită”.
DE REŢINUT: în noua redactare,  sunt încadrate aici nu numai obligaţiile fiscale, dar şi cele bugetare. 

Notăm principalele modificări la acest capitol din Procedură.

– În vederea emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar, respectiv în intervalele 1-15 și 16-30 ale aceleiași luni calendaristice, obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, astfel:

a) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

– Organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului emite și comunică debitorului somații și titluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

– În vederea emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a adresei de înștiințare privind înființarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează obligațiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somații, si nu a fost notificată de către debitori intenția de mediere, potrivit art. 2301 din Codul de procedură fiscală, și emite aceste acte de executare în situațiile următoare: 

1. Pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi dacă:

● până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei, termen prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei;

● până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;

● până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 lei.

2. Pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

● până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 40.000 lei;

● până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;

● până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.

3. Pentru celelalte categorii de debitori se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

● până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 10.000 lei;

● până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;

● până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.

4. Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și adresa de înștiințare privind înființarea popririi, dacă:

● până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somație sunt peste 2.000 lei;

● până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;

● până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somației, obligațiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei. 

– În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenția de mediere, prevederile privind evaluarea obligațiilor fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somații, în vederea emiterii actelor de executare  se aplică în mod corespunzător, termenele prevăzute la pct. 1-4 începând să curgă astfel:

● din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situația în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

● de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

Ai nevoie de Ordinul ANAF nr. 2098/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here