În activitatea practică sunt frecvente cazurile în care se cunoaşte fie numai valoarea totală a facturii, care include şi TVA-ul (deductibil, în cazul facturilor pentru cumpărări, sau colectat, în cazul facturilor pentru vânzări), fie suma totală a încasărilor în numerar (din vânzări), care include şi TVA-ul (colectat).

În unele dintre asemenea cazuri se ridică următoarea întrebare: cunoscând valoarea totală a unei facturi, sau suma totală a încasărilor în numerar, cum putem stabili TVA-ul inclus în acestea ?

În magazinele de vânzare cu amănuntul se afişează numai preţul de vânzare cu amănuntul, care include şi TVA-ul.

Pentru un cumpărător se ridică următoarea problemă: cunoscând preţul de vânzare cu amănuntul, cum se poate determina (calcula) suma de TVA inclusă în acesta ?

Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul, cunoscându-se suma totală a încasărilor în numerar, care includ şi TVA-ul, problema care se pune este următoarea: cunoscând încasările în numerar, cum putem stabili suma de TVA inclusă în acestea?

Răspunsul la aceste întrebări este următorul: TVA-ul se extrage din încasările totale în numerar, respectiv din preţul de vânzare cu amănuntul, care includ şi TVA, prin cotele stabilite prin „procedeul sutei mărite”, cote înscrise în ultima coloană din tabelul de mai jos.

Cotele stabilite prin procedeul sutei mărite  se folosesc pentru „extragerea” TVA-ului din:

1. Valoarea totală a unei facturi, când nu se cunoaşte cât este TVA-ul inclus în aceasta.

2. Preţul de vânzare cu amănuntul al produselor şi lucrărilor, care includ şi TVA, la care nu se cunoaşte cât este TVA-ul inclus în acesta.

3. Încasările în numerar ale unităţilor de vânzare cu amănuntul, plătitoare de TVA, la care nu se cunoaşte cât este TVA-ul inclus în acestea.

4. Tariful serviciilor, supuse TVA, la care nu se cunoaşte cât este TVA-ul inclus în acesta. 

Metodologia de calcul a procedeului sutei mărite 

Pentru a se înţelege corect şi pe deplin sensul, conţinutul şi metodologia practicată de calcul a procedeului sutei mărite, vom porni de la următorul caz:

La o unitate de vânzare cu amănuntul, plătitoare de TVA, s-a înregistrat următoarea situaţie:

1. Încasările în numerar = 142,80 lei.

2. Cota de TVA = 19%.

Problema care se pune este următoarea: cum calculăm suma de TVA inclusă în încasările în numerar, de 142,80 lei ?

Deosebit de important este a se reţine următorul principiu cu valoare universală în calculul TVA: încasările în numerar = preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute = valoarea pură a mărfii + taxa pe valoarea adăugată aferentă.

GREŞIT se calculează (se extrage) TVA-ul astfel din încasările în numerar:

1. Încasări în numerar (Î.n.) = 142,80 lei;

2. Cota de TVA (TVA%) = 19%;

3. Taxa pe valoarea adăugată inclusă în încasările în numerar = încasările în numerar (Î.n.) x cota de TVA = Î.n. x TVA% = 142,80 x 19% = 27,13 lei.

Dar, aşa după cum se va constata din cele ce urmează, atunci când s-a întocmit calculaţia preţului de vânzare cu amănuntul, s-a calculat şi introdus în preţ suma de TVA de 22,80 lei, şi nu cea de 27.13 lei.

Calculul CORECT:

Folosindu-ne de regula de 3 simplă, vom determina cota cu care se calculează (se extrage) TVA-ul din 142,80 lei încasări în numerar (care includ şi TVA, calculat şi introdus în preţ cu cota de 19%): 

dacă 142,80 lei încasări în numerar includ TVA în sumă de 22,80 lei,

100 lei încasări în numerar ce sumă (cotă) de TVA includ ? 

Verificare:

Încasările (totale) în numerar (= preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute) = valoarea pură a mărfii + taxa pe valoarea adăugată aferentă = 142,80 lei.

Cota de TVA = 19%.

Care este suma de TVA inclusă în încasările în numerar, de 142,80 lei ?

Suma de TVA inclusă în încasările în numerar, de 142,80 lei = 142,80 x 15,966% = 22,80 lei.

Valoarea pură a mărfii = încasările (totale) în numerar – taxa pe valoarea adăugată aferentă = 142,80 – 22,80,= 120 de lei.

În aceste condiţii, vom avea:

1. La introducerea TVA-ului în preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute, adică în încasările totale în numerar:

1.1. Valoarea pură a mărfii = 120 de lei.

1.2. Cota cu care se introduce TVA-ul în preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute, adică în încasările totale în numerar = 19%.

1.3. Taxa pe valoarea adăugată introdusă în încasările (totale) în numerar = valoarea pură a mărfii x cota de TVA = 120 de lei x 19% = 22,80 de lei.

1.4. Încasările (totale) în numerar = valoarea pură a mărfii + taxa pe valoarea adăugată aferentă = 120 + 22,80 = 142,80 lei.

1.5. Taxa pe valoarea adăugată s-a introdus în preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute (= în încasările totale în numerar) cu cota de 19%.

2. La extragerea TVA-ului din încasările totale în numerar, adică din preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute:

2.1. Încasările (totale) în numerar = valoarea pură a mărfii + taxa pe valoarea adăugată aferentă = 120 + 22,80 = 142,80 lei.

2.2. Cota cu care se extrage TVA-ul din preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute, adică din încasările totale în numerar = 15,966%.

2.3. 1.3. Taxa pe valoarea adăugată, în lei, extrasă din încasările (totale) în numerar = încasările (totale) în numerar x cota cu care se extrage TVA-ul din încasările totale în numerar = 142,80 x 15,966% = 22,80 de lei.

2.4. Valoarea pură a mărfii = încasările în numerar – taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora = 142,80 – 22,80 = 120 de lei.

2.5. Taxa pe valoarea adăugată s-a extras din încasările totale în numerar (= preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute) cu cota de 15,966%

Concluzia: Aceeaşi sumă de TVA, de 22,80 de lei, s-a introdus în încasările (totale) în numerar (în preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute) cu cota de 19% şi s-a extras din aceleaşi încasări (totale) în numerar (din acelaşi preţ de vânzare cu amănuntul al mărfurilor vândute) cu cota de 15,966%

Folosindu-ne de regula de 3 simplă vom determina principiul / procedeul după care se determină cota cu care se extrage TVA-ul din 100 lei încasări în numerar (încasări care includ şi TVA-ul calculat şi introdus în acestea cu cota de 19%):

dacă 119,00 lei încasări în numerar includ TVA în sumă de 19,00 lei,

100 lei încasări în numerar ce sumă (cotă) de TVA includ ?

x = (100 x 19) : (100 + 19) = 15,966…%

Deci, din 100 lei încasări în numerar (care includ şi TVA, calculat şi introdus cu cota de 19%), taxa pe valoarea adăugată reprezintă 15,966 lei.

Întrucât calculul este din 100 de lei, (din 100%), aceasta se poate exprima şi procentual, prin cota de 15,966%.

Pornind de la 100 lei preţ de vânzare cu amănuntul, fără TVA (notat cu P.v./-TVA), şi de la cota de TVA, de 19%, vom ajunge la preţul de vânzare cu amănuntul, cu TVA (notat cu P.v./+TVA):

1. Preţ de vânzare cu amănuntul, fără TVA (P.v./-TVA) = 100 lei.

2. Cota de TVA (TVA%) = 19%.

3. TVA, în lei = (P.v./-TVA) x (TVA%) = 100 x 19% = 19 lei.

4. Preţul de vânzare cu amănuntul, cu TVA (P.v./+TVA): =

= valoarea pură a mărfii (care nu include TVA), de 100 de lei, mărită cu TVA-ul aferent acesteia =

= o sută de lei preţ de vânzare cu amănuntul, fără TVA (P.v./-TVA), mărită cu TVA-ul aferent acesteia (TVA, lei) =

= 100 lei P.v./-TVA + [(100 lei P.v./-TVA) x (cota de TVA, de 19%)] =

= 100 lei P.v./-TVA + 19 lei TVA = 100 + 19 = 119 lei = „suta mărită cu TVA-ul aferent acesteia” (100 lei valoarea pură a mărfii, mărită cu TVA-ul aferent).

În condiţiile în care încasările în numerar sunt de 119 lei, cum aflăm care este „cota de TVA” care trebuie aplicată la această „sută mărită” (rezultată din 100 lei valoarea pură a mărfii, mărită cu TVA-ul aferent)?

Cunoscând încasările în numerar, putem stabili suma de TVA inclusă în acestea aplicând „procedeul sutei mărite”.

La formula de calcul prin „procedeul sutei mărite”, se ajunge prin regula de 3 simplă, după cum urmează: 

dacă 119 lei include TVA în sumă de 19 lei,

100 lei ce sumă (cotă) de TVA include? 

Ajungem astfel la „PROCEDEUL SUTEI MĂRITE” pe baza căruia se extrage TVA-ul din încasările totale în numerar (Î.n.), respectiv din preţul de vânzare cu amănuntul (P.v.a.), care includ şi TVA:

procedeul sutei marite 1

Procedeul sutei mărite se poate exprima şi prin următoarele formule care la numărător conţin „100 x cifra ce exprimă cota de TVA”, iar la numitor conţin „100 + cifra ce exprimă cota de TVA”                                

 procedeul sutei marite 2

Să presupunem că o unitate, plătitoare de TVA, vinde produsele supuse TVA cu cota redusă de 9%, iar încasările în numerar, într-o lună, sunt de 280.000 lei.

Folosind „procedeul sutei mărite”, vom determina cota de TVA cu care se extrage TVA-ul din încasările în numerar:

procedeul sutei marite 3

TVA, lei = 280.000 x 8,257% = 23.120 lei.

Preţul de vânzare cu amănuntul, fără TVA=280.000–23.120 = 256.880 lei

Verificare.

1. Preţ de vânzare cu amănuntul, fără TVA = 256.880 lei.

2. Cota de TVA = 9%.

3. TVA = 256.880 x 9% = 23.120 lei.

4. Preţ de vânzare cu amănuntul, cu TVA = 256.880 + 23.120 = 280.000lei

5. Calculul TVA, din încasările în numerar (Î.n.), de 280.000 lei (care include şi TVA, calculat şi inclus cu cota de 9%) se face prin metoda sutei mărite:

 procedeul sutei marite 4

Am prezentat, în amănunt, esenţa şi modul de calcul al „procedeului sutei mărite întrucât, în acest fel, chiar dacă se uită „cotele de extragere a TVA-ului” din preţul de vânzare cu amănuntul, sau din încasările în numerar, care include şi TVA, se va reţine procedeul de calcul prin care se ajunge la aceste cote, care este foarte simplu.

În condiţiile aplicării cotei de TVA de 19%, procedeul sutei mărite se foloseşte pentru a calcula, cu cota de 15,966%, TVA-ul inclus în:

1. Valoarea totală a unei facturi, care include şi TVA

2. Preţul de vânzare cu amănuntul al produselor şi lucrărilor, care includ şi TVA

3. Încasările în numerar ale unităţilor de vânzare cu amănuntul, plătitoare de TVA

4. Tariful serviciilor supuse TVA 

În exemplele de mai sus am folosit cotele de TVA de 19% şi de 9%, cote care au avut aplicabilitate într-o anumită perioadă de timp, dar tot aşa de bine se puteau şi se pot folosi orice cifre sau numere [1] (care să exprime cote de TVA), fără a influenţa esenţa „procedeului sutei mărite” deoarece „Erori pure şi idei false nu pot să pătrundă în matematică” (Ernest Eduard Kummer, 1810- 1893), sau, altfel spus, egalitate, reguli şi principii universal valabile nu există decât în matematici.

În cele ce urmează se prezintă sintezei evoluţiei cotelor de TVA, în România.

Sinteza evoluţiei cotelor de TVA, în România

Nr. crt.

Perioada

Cotele de TVA

Temeiul legal.

Cota aferentă cu care „se extrage” TVA-ul[2]

0

1

2

3

4

1

01.07.1993-31.12.1994 

18%

O.G. nr. 3/1992, art. 5 şi art. 17.

(100 x 18) : (100 + 18) = 15,255%.

2

01.01.1995-31.01.1998

18%; 9%. Prin pct. 6 din O.G. nr. 33/1994 s-a introdus cota redusă de 9%.

O.G. nr. 3/1992, cu completările aduse prin pct. 6 din O.G. nr. 33/1994.

(100 x 18) : (100 + 18) = 15,255%.

(100 x 9) : (100 + 9) = 8,257%.

3

01.02.1998-31.12.1999

 

22%; 11%. Prin pct. 4 din O.G. nr. 2/1998 s-au modificat cotele de TVA de la 18% la 22% şi de la 9% la 11%.

O.G. nr. 3/1992; O.G. nr. 33/1994; O.G. nr.2/1998.

(100 x 22) : (100 + 22) = 18,033%.

(100 x 11) : (100 + 11) = 9.91%.

4

01.01.2000-14.03.2000 

 

19%.  Prin pct. 2 din O.U.G. nr. 215/1999: s-a modificat cota de TVA de la 22% la 19%, s-a eliminat cota de TVA de 11% şi s-a modificat lista produselor şi serviciilor supuse cotei zero.

O.G. nr. 3/1992; O.G. nr. 33/1994; O.G. nr.2/1998; O.U.G. nr. 215/1999.

(100 x 19) : (100 + 19) = 15,967%.

5

15.03.2000-31.05.2000

 

19%. Prin O.U.G. nr. 17/2000 se aduc importante reglementări privind „operaţiuni impozabile obligatoriu”, „operaţiuni la care se aplică cota zero” şi „operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată”.

O.U.G. nr. 17/2000. Prin O.U.G. nr. 17/2000 se abrogă O.G. nr. 3/1992.

(100 x 19) : (100 + 19) = 15,967%.

6

01.06.2000-31.12.2003

 

19%. Prin Legea nr. 345/2002 s-au introdus noţiunile (1) „operaţiuni scutite cu drept de deducere”, pentru care anterior se folosea denumirea de „cota zero” şi (2) operaţiuni scutite fără drept de deducere”..

Legea nr. 345/2002. Prin Legea nr. 345/2002 se abrogă O.U.G. nr. 17/2000.

(100 x 19) : (100 + 19) = 15,967%.

7

01.01.2003-30.06.2010

19%; 9%. Prin Codul fiscal s-a introdus cota de 9%.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prin Codul fiscal se abrogă Legea nr. 345/2002.

(100 x 19) : (100 + 19) = 15,967%.

(100 x 9) : (100 + 9) = 8,257%.

8

15.12.2008- 30.06.2010

19%; 9%; 5%. Prin O.U.G. nr. 200/2008 s-a introdus cota de 5%.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  şi O.U.G. 200/2008.

(100 x 19) : (100 + 19) = 15,967%.

(100 x 9) : (100 + 9) = 8,257%.

(100 x 5) : (100 + 5) = 4,762%

9

01.07.2010- 31.12.2015

24%; 9%; 5%. Prin O.U.G. nr. 58/2010 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 24%.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; O.U.G. 200/2008; O.U.G. nr. 58/2010.

(100 x 24) : (100 + 24) = 19,355%

(100 x 9) : (100 + 9) = 8,257%.

(100 x 5) : (100 + 5) = 4,762%

10

01.01.2016-

31.12.2016

20%; 9%; 5%.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 291.

(100 x 20) : (100 + 20) = 16,667%

(100 x 9) : (100 + 9) = 8,257%.

(100 x 5) : (100 + 5) = 4,762%

11

Începând cu 01.01.2017

19%; 9%; 5%.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 291.

(100 x 19) : (100 + 19) = 15,967%

(100 x 9) : (100 + 9) = 8,257%.

(100 x 5) : (100 + 5) = 4,762%

 

Unele precizări se impun în legătură cu folosire sintagmelor „procedeul sutei mărite” sau „metoda sutei mărite”.

Aplicarea legislaţiei fiscale se realizează cu ajutorul metodelor, tehnicilor şi procedeelor fiscale.

„Metoda”, în limba greacă „metodos” (odos=cale, drum şi metha=spre), însemnă calea de urmat în scopul atingerii unui obiectiv sau modalitatea de căutare (şi descoperire) a adevărului.

În literatura de specialitate, metoda este definită ca o manieră de a acţiona practic, sistematic şi planificat, ca o tehnică de a atinge un obiectiv prestabilit.

Metodele fiscale reprezintă forme specifice de aplicare a unor prevederi din legislaţia fiscală şi cuprind anumite procedee de calcul.

Procedeul este forma de exprimare a metodei, modalitatea de realizare practică a acesteia.

Procedeul reprezintă o componentă particulară, un instrument de aplicare concretă şi coerentă a metodei.

Relaţia metodă-procedeu este dinamică, astfel încât o metodă poate deveni procedeu în cadrul altei metode şi invers.

Modalitatea de aplicare a legislaţiei fiscale, prin organizarea eficientă şi combinarea optimă a metodelor, mijloacelor, tehnicilor şi procedeelor fiscala, se numeşte strategie fiscală.

Concret, în cazul de faţă, dată fiind simplitatea formulei după care se extrage TVA-ul din încasările totale în numerar, respectiv din preţul de vânzare cu amănuntul, care includ şi TVA, considerăm că exprimarea adecvată este de „procedeul sutei mărite” şi nu de „metoda sutei mărite”.


[1] Sistemul zecimal are 10 cifre  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), care pot fi aranjate în diverse combinaţii, formând astfel numere (mai mari decât cele 10 cifre).

[2] Cotele cu care „se extrage” t.v.a.-ul sunt calculate cu numai 3 zecimale.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here