Problema datorării sau nu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) de către persoanele fizice, pentru veniturile din investiţii realizate în anul 2017 – când acestea erau scutite, dar repartizate în anul 2018 – când sunt supuse contribuţiei, este una care necesită clarificări

Venituri din investiţii sunt cele definite în art. 91 din Codul fiscal, respectiv:

 • venituri din dividende; 
 • venituri din dobânzi; 
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; 
 • câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; 
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice.

În activitatea practică atât contribuabilii, cât şi organele fiscale, se confruntă cu răspunsul la următoarea întrebare: începând cu data de 1 ianuarie 2018 se supun contribuţiei de sănătate numai veniturile din investiţii realizate în anul 2018, sau şi cele realizează în anul 2017 (an în care acestea erau scutite), dar repartizate în anul 2018 ?

Pentru a se înţelege cât mai corect problema în discuţie, aceasta va fi abordată pe exemplul calculul CASS din veniturile din dividende [1].

Neclarităţile şi confuziile cu privire la calculul CASS din veniturile din investiţii realizate de persoanele fizice sunt generate de mai mulţi factori, precum:

1. Frecventele modificări legale în calculul CASS din veniturile din investiţii realizate de persoanele fizice generate fie de modificarea cotelor, fie de acordarea de scutiri în anumite perioade.

2. În frecvente cazuri, dividendele realizate într-un an (când prin lege se prevede o anumită cotă de CASS pe dividende), se repartizează într-un alt an (când, în general, cota de CASS pe dividende este cu totul alta), şi se plătesc în alt an (când, prin lege, se prevede o altă cotă de CASS pe dividende).

3. Ca urmare a faptului că, pe perioada de existenţă a unor dividende, există (1) o cotă de CASS pentru anul în care acestea s-au obţinut, (2) o altă cotă pentru anul în care au fost repartizate, şi (3) o cu totul altă cotă în anul în care se plătesc, au loc frecvent erori în aplicarea cotei corecte de CASS pe dividende.

4. Frecventele erori în aplicarea cotei corecte de CASS pe dividende au loc şi ca urmare a faptului că numeroase unităţi nu procedează, după încheierea fiecărui an fiscal, la repartizarea profitului contabil net, ci hotărăsc, în adunarea generală, înregistrarea acestuia în creditul contului 117 „Rezultatul reportat”, prin articolul contabil 121 „Profit şi pierdere” = 117 „Rezultatul reportat”.

5. Profitului contabil net repartizat şi înregistrat în creditul contului 117 „Rezultatul reportat” se poate ţine oricât de mult în acest cont întrucât legea nu limitează această perioadă de timp.

6. În asemenea situaţii, în anul în care se preia profitul contabil net din contului 117 „Rezultatul reportat”, prin articolul contabil 117 „Rezultatul reportat” = 457 „Dividende de plată”, operaţiune care poate avea loc şi după 10 – 15 ani, sau mai mult, majoritatea contribuabililor şi a organelor fiscale nu mai cunosc nici care au fost cotele de impozit pe dividende, sau scutiri, pe fiecare din ultimii 10 – 15 ani, sau chiar mai mult, în unele cazuri, şi nici cu care din cele 3 cote de CASS trebuie supuse dividendele respective.

7. Înseşi prevederile legale sunt neclare, confuze, susceptibile de interpretări diferite, chiar diametral opuse, cu privire la cota de CASS care se aplică dividendelor, exemplul cel mai bun fiind pentru dividendele repartizate în anul 2006. Aceasta ca urmare a faptului că prevederile din Codul fiscal cu privire la cota de impozit pe dividende au cunoscut modificări, completări, abrogări, repuneri în vigoare prin „abrogarea unor abrogări” şi/sau prin „respingerea unor abrogări”.

Pentru a se asigura înţelegerea şi folosirea corectă a unor termeni se impune a preciza că, în sensul art. 61 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, prin „hotărârea asociaţilor” se înţelege şi hotărârea organelor statutare ale societăţii, iar termenul „asociaţi” include şi acţionarii, în afară de cazul în care din contextul unor prevederi legale rezultă altfel.

Principiul general, stabilit prin Codul fiscal, este că dividendele repartizate într-un an se impozitează cu cota de impozit din anul în care profitul contabil net a fost repartizat pentru dividende:

 • indiferent de anul din care provin (indiferent de anul în care au fost obţinute);
 • indiferent de anul în care au fost înregistrate în evidenţa financiar–contabilă;
 • indiferent de anul în care se vor plăti efectiv;
 • indiferent de perioada în care au fost înregistrate şi ţinute (ascunse) în contul 117 „Rezultatul reportat”.

[1] A se vedea şi articolul „Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii.”

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Este un nonsens să discutăm de venituri din investiții realizate în anul 2017 și repartizate în anul 2018. Nu există venituri din investiții decât în momentul repartizării! Profitul realizat în anul 2017 poate să aibă multe alte destinații, iar acestea se stabilesc de către AGA în anul 2018. Hotărârea AGA de repartizare este momentul nașterii venitului din investiții.

  • Aveți dreptate, dar nu cumva dividendele încasate în 2018 ( repartizate în 2017 ) vor fi considerate venituri realizate în 2018? Cred că așa le -ar conveni inspectorilor anaf să interpreteze.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here