Comisia Europeană doreşte îmbunătăţirea standardelor în sistemul judiciar, considerând că unele ţări trebuie să accelereze reformele pentru a soluţiona cauzele civile şi comerciale în mod eficient, aspect esenţial pentru a atrage întreprinderi şi investiţii.

Pentru a ajuta guvernele naţionale, Comisia a pregătit primul tablou de bord în domeniul justiţiei . Acesta este o evaluare anuală a modului în care ţările UE soluţionează cauzele civile, comerciale şi administrative.

* Unde se situează România?

Potrivit datelor statistice prezentate în cadrul raportului România, ocupă următoarele poziţii:

Aspect urmărit

Poziţie România

Timp necesar pentru rezolvarea cazurilor non-criminale

13 din 24 (aprox. 200 de zile)

Timp necesar pentru rezolvarea litigiilor civile şi cazurilor comerciale

12 din 22 (peste 200 de zile)

Timp necesar pentru rezolvarea cazurilor administrative

12 din 19 (aprox. 250 zile)

Timp necesar pentru rezolvarea cazurilor legate de insolvenţă

27 din 28 (peste 3 ani)

* Diferenţele între nr. totale ale poziţiilor sunt date de faptul că nu toate ţările au oferit datele necesare pentru fiecare aspect monitorizat.

just1Sursa foto: europa.eu

_________________________________________________________________________________

Aspect urmărit

Poziţie România

Rata de rezolvare a cazurilor non-criminale

19 din 24 (aprox. 90%)

Rata de rezolvare a litigiilor civile şi cazurilor comerciale

18 din 22 (aprox.  90%)

Rata de rezolvare a cazurilor administrative

18 din 19 (aprox. 90%)

* Diferenţele între nr. totale ale poziţiilor sunt date de faptul că nu toate ţările au oferit datele necesare pentru fiecare aspect monitorizat.

** Valorile peste 100% indică faptul că numărul cazurilor rezolvate (ieşite din sistem) este mai mare decât numărul cazurilor care sunt înregistrate (intrate în sistem). Valorile sub 100% indică faptul că numărul cazurilor înregistrate (intrate în sistem) este mai mare decât numărul cazurilor rezolvate (ieşite din sistem)

just2Sursa foto: europa.eu

_________________________________________________________________________________

Aspect urmărit

Poziţie România

Numărul cazurilor non-criminale în aşteptare (pe 100 de locuitori)

11 din 24 (aprox. 2)

Numărul litigiilor civile şi cazurilor administrative în aşteptare (pe 100 de locuitori)

16 din 22 (aprox.2)

Numărul cazurilor administrative în aşteptare (pe 100 de locuitori)

8 din 19 (sub 0,5)

* Diferenţele între nr. totale ale poziţiilor sunt date de faptul că nu toate ţările au oferit datele necesare pentru fiecare aspect monitorizat.

just3Sursa foto: europa.eu

_________________________________________________________________________________

Consultă integral Tabloul de bord UE din justiţie!

* Principalele observaţii ale raportului

Evaluarea arată că unele guverne trebuie să accelereze reformele pentru a ajunge la nivelul standardelor aplicate în alte ţări din UE. Principalele observaţii sunt:

– într-o o treime din ţările UE, acţiunile în instanţă durează cel puţin de două ori mai mult decât în celelalte state membre, dosarele aflate pe rol acumulându-se, uneori, excesiv – de aceea este esenţial ca deciziile să fie luate la timp;

– în unele ţări din UE, se înregistrează întârzieri în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea, care au drept scop să accelereze procedurile şi să amelioreze calitatea justiţiei;

metodele alternative de soluţionare a cazurilor (de exemplu, medierea) pot reduce volumul de muncă al instanţelor şi ar trebui să fie utilizate pe scară mai largă pentru a reduce întârzierile;

– în unele ţări din UE, mediul de afaceri are o percepţie negativă asupra independenţei instanţelor;

sistemele electronice pot contribui la reducerea întârzierilor şi a costurilor suplimentare pentru cetăţeni şi întreprinderi;

cursurile obligatorii de formare pentru judecători şi resursele adecvate sunt importante pentru îmbunătăţirea eficacităţii.

* Care sunt etapele următoare?

După consultarea guvernelor UE, Comisia va lua în considerare aspectele identificate în tabloul de bord din acest an atunci când va elabora orientările specifice pentru fiecare ţară în cadrul semestrului european din acest an, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice care vizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Următorul buget multianual  al UE prevede finanţare pentru a ajuta ţările Uniunii Europene să aplice reformele în justiţie, aşa cum s-a convenit.

Tabloul de bord evaluează ţările membre ale UE, folosind indicatori specifici de calitatea, eficienţă şi independenţă în domeniul justiţiei. Acesta permite UE să urmărească tendinţele, ca un mijloc de a identifica sectoarele cu probleme.

Garantarea faptului că toate sistemele juridice naţionale funcţionează eficient este, de asemenea, un aspect crucial pentru aplicarea consecventă a legislaţiei la nivelul UE, inclusiv în domeniul economiei, protecţiei consumatorilor şi mediului.

Sursa: Comisia Europeană

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here