Ordinul nr. 326/2023 pentru aprobarea Ghidului de finanţare privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale este în vigoare de la 14 februarie 2023.

Prima de sechestrare forestieră are un cuantum de 456 euro/an/ha şi se acordă persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri s-au întocmit proiecte şi au fost efectuate lucrări de împădurire şi de întreţinere a plantaţiilor realizate pe terenurile agricole din categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente. 

Ghidul stabileşte mecanismului de acordare sub formă nerambursabilă din Fondul pentru mediu a primei de sechestrare forestieră în valoare de 456 euro/an/ha la cursul Băncii Naţionale a României de la data de 1 ianuarie a anului în care se acordă persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri s-au realizat serviciile şi lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022.

Scopul acordării primei de sechestrare forestieră îl constituie stimularea creşterii suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, precum şi sechestrarea carbonului în sol şi în vegetaţia forestieră instalată, fapt care conduce la reducerea emisiilor de gaze, la dezvoltarea biodiversităţii şi a funcţiilor ecologice şi sociale ale terenurilor împădurite.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here