Primăriile vor putea acorda ajutoare pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi scuti populaţia de de plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apei pluviale, conform Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, promulgată pe 26 iulie de președintele Klaus Iohannis.

Ajutoare pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Legea a fost adoptată pe 4 iulie în Camera Deputaților (forul decizional) și stabilește că în limita bugetelor alocate, unităţile administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri sau emite dispoziții pentru acordarea de ajutoare lunare pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti net lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziţia primarului, la solicitarea scrisă a persoanei singure sau familiei.

La articolul 12 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“m) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile art. 121.”

Ajutoarele lunare se acordă în funcţie de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.

Pentru familiile şi persoanele singure, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

După articolul 12, se introduc două noi articole, articolele 121 şi 122, cu următorul cuprins:

“Art.121. – (1) Ajutoarele lunare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) se acordă în funcţie de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de 75l/persoană/zi.

(2) Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art.122. – Cuantumul sumelor acordate, perioada de implementare, numărul estimat de beneficiari, condiţiile şi modalitatea de decontare a cheltuielilor realizate pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.”

Apele pluviale

Actul normativ mai prevede că autorităţile pot scuti populaţia de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale, la articolul 31, după alineatul (22) fiind introduse două noi alineate, alineatele (23) şi (24), cu următorul cuprins:

“(23) Costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului.

(24) Prin excepţie de la prevederile alin. (23), autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populaţiei de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu această destinaţie.”

Ai nevoie de Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here