Guvernul României a aprobat o Ordonanță care vine în sprijinul cetățenilor, autorităților locale și operatorilor de servicii de alimentare cu energie termică.

Potrivit actului normativ, în anul 2023, unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat – Garantarea  de către o unitate administrativ-teritorială a împrumuturilor contractate de către operatorii economici  este susceptibilă să reprezinte măsură de ajutor de stat.

ATENŢIE: În nota de fundamentare a proiectului este menţionat că o garanție de stat nu constituie ajutor de stat în cazul în care nu aduce niciun avantaj întreprinderii beneficiare. Astfel, furnizorii, respectiv, unitățile administrativ – teritoriale trebuie să analizeze în fiecare caz în parte, dacă se poate demonstra „principiul operatorului în economia de piață”, respectiv, trebuie să se țină seama de posibilitățile efective ale operatorului beneficiar de a obține resurse financiare echivalente, recurgând la piața de capital.

Nu este implicat ajutor de stat în situația în care noua sursă de finanțare ar fi pusă la dispoziția operatorului, în condiții ce ar fi acceptabile pentru un operator privat, în condițiile normale ale unei economii de piață.

Astfel, conform Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garantii (2008/C 155/02), în cazul unei garanții de stat individuale, este exclusă existența ajutorului de stat dacă sunt respectate cumulativ umătoarele conditii:

(a) persoana creditată nu se află în dificultate financiară;

(b) gradul de acoperire oferită de garanție poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării garanției. Aceasta înseamnă că garanția trebuie să fie legată de o tranzacție financiară specifică, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;

(c) garanția nu acoperă mai mult de 80% din creditul neachitat sau din altă obligație financiară, cu excepția situației în care garanția este acordată pentru a finanța o companie al cărei unic obiect de activitate îl reprezintă un serviciu de interes economic general pentru care a fost mandatată și, de asemenea, atunci când garanția a fost acordată de către autoritatea publică ce i-a încredințat desfășurarea acelui serviciu public, caz în care se poate ajunge la 100%;

(d) pentru garanție se achită prețul corespunzător prețului pieței.

Impactul social adus prezentele reglementări este crearea cadrului legal pentru ca unitatea administrativ-teritorială să poată garanta împrumutul  operatorului de energie termică aflat în subordine are impact social indirect asupra populației racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în principal,  asupra grupurilor vulnerabile, întrucât costurile care compun prețul de furnizare a energiei termice la populației vor fi mai mici decât achiziția combustibilului la prețurile stabilite de furnizorul de gaze naturale în apropierea sezonului rece.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here