20 Ianuarie, 2020

Primăriile nu vor mai controla activitatea asociațiilor de proprietari. Ce alte modificări sunt propuse

Parlamentarii vor dezbate un proiect mai amplu de modificare și completare a Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari și condominii, propuneri care au fost formulate după mai multe discuții cu reprezentanții asociațiilor.

Principala prevedere propusă a fi abrogate din legea actuală este cea referitoare la verificarea, sprijinul și îndrumarea, de către primăriile de pe raza localității, a asociațiilor de proprietari.

Articolul 10 alineatele (1), (4), (5) şi (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Autorităţile administraţiei publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea si îndrumarea asociaţiilor de proprietari.

(4) Se abrogă.

(5) Se abrogă.

(6) Se abrogă.

De asemenea, se elimină obligaţia administratorilor de a obţine un atestat de la primărie.

Alte modificări importante sunt:

- clarificări privind detalierea componentelor condominiilor şi divizarea asociaţiilor în funcţie de acestea, deoarece există situaţii când, în funcţie de anumite utilităţi, nu se poate face o separare clară a componentelor.

- modul de înființare a asociațiilor de proprietari, în cazul existenței mai multor coproprietari – facilitarea includerii unor noi membri, ulterior înființării

- secțiunea privind asociațiile de chiriași este eliminată complet, deoarece face obiectul unei alte reglementări.

- în secţiunea privind drepturile şi obligaţiile proprietarilor, proprietarilor nu li se va permite să aibă acces la anumite documente ale asociaţiei care cuprind date cu caracter personal. Proprietarii vor avea obligaţia să notifice preşedintele privind orice schimbare intervenită în privinţa celor care locuiesc, inclusiv chiriaşii

în cazul daunelor, proprietarii pot mandata alte persoane să-i reprezinte în faţa terţilor

- în cazul urgenţelor precum inundaţiile, proprietarii vor fi obligaţi să permită accesul în locuinţă fără preavizul emis de 5 zile.

- se elimină prevederea că administratorul nu poate face nici o cheltuială din fondul administraţiei, fără acordul scris al adunării generale

- se elimină plafonul de casă de 1.000 lei pentru păstrarea banilor în casierie

- reintroducerea mențiunii privind consumul de gaz la comun din lista cheltuielilor repartizate după numărul de persoane

- în cazul proprietăţilor cu altă destinaţie decât cea de locuire, repartizarea cheltuielilor privind consumul de energie termică pentru încălzire se va face în funcţie de suprafaţa utilă.

Nu în ultimul rând, sunt modificări și în privința drepturilor membrilor asociațiilor care au suferit prejudicii:

Articolul 29 alineatele (1), (2) şi (3) modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) în cazurile în care unul dintre membri împiedică, cu rea-credinţă şi sub orice formă, folosirea normală a condominiului, sau a unor părţi componente, potrivit destinaţiei acestora, şi creează prejudicii celorlalţi membri, proprietarii prejudiciaţi se pot adresa în scris preşedintelui, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi instituţiilor cu atribuţii privind respectarea ordinii şi liniştii publice sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.

(2) Orice membru care se consideră vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau administrator se poate adresa în scris conducerii asociaţiei, după caz, sau altor instituţii cu atribuţii de control al respectării legi, precum şi instanţelor judecătoreşti.

Ai nevoie de Legea nr. 196/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Comentarii

 • Răspunde
  noiembrie 9 2019

  In conditiile in care Serviciul de sprijinire,indrumare si control din cadrul primariilor nu vor mai executa controlul asupra activitatii asociatiilor de proprietari, CINE va avea aceasta sarcina !? Politia locala,A.N.P.C.-ul…!??

 • Răspunde
  Sofia
  decembrie 16 2019

  Nu s a discutat de loc despre asociatii cu conturi blocate. Noua modificare desființează 1000 lei plafon de casa , adică totul trebuie sa ajunga in banca sau permit
  plati de furnizori prin casierie. Trebuie specificat pentru o asociatie cu cont blocat care nu poate plati asa repede datorii avand restantierii cu sume mari cum poate funcționa prin casierie

Scrie un comentariu