Primăriile din localitățile în care se vor organiza evenimente precum festivaluri, târguri sau concerte vor decide dacă în preajma acestor adunări publice va fi interzisă comercializarea alcoolului.

Legea nr. 61/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice nu face diferența între tipurile de adunări, ori mare parte dintre ele, organizate local, impun anumite condiții, precum cea de comercializare a alcoolului, alături de alte produse, încâlcând astfel normele în vigoare.

Două propuneri legislative inițiate la Senat de mai mulți deputați și senatori completează cu mai multe articole reglementările legislative în vigoare, astfel încât autoritățile locale să hotărască, la fiecare eveniment, intervalul orar de desfășurare, condițiile ce trebuie îndeplinite de organizatori, raportate la locația indicată, precum și unele interdicții, cum ar fi interzicerea vânzării produselor pe bază de alcool.

1. Proiect pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. La art. 2, după alin. (1) se adaugă alin. (2), cu următorul cuprins:

“În cazul adunărilor publice organizate cu scop de recreere și divertisment sau a altor evenimente, astfel cum sunt ele menționate la art. 3, intervalul orar de desfășurare va fi stabilită prin dispoziție emisă de primarul autorității publice locale.”

La art. 15, lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Primăriile municipale, orășenești sau comunale sunt obligate: […]

c) să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile desfășurate adunărilor publice, în imediata apropiere sau când consideă necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora, excepție făcând locurile în care sunt organizate adunări publice în scop de recreere, divertisment precum și evenimentele menționate la art. 3.”

2. Proiect pentru modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Punctul 20) al art. 2 se modifică, după cum urmează:

“Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: […]

(20) Servirea și consumul băuturilor alcoolice în localuri publice și în afara acestora pe timpul desfășurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive, cu excepția evenimentelor organizate în scop de recreere și divertisment sau a manifestărilor cultural-artistice.”

Pe data de 10 mai, după primirea avizelor de la Cosiliul Legislativ și Guvern, cele două inițiative vor fi supuse votului senatorilor, apoi trimise în Camera Deputaților, forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here