Consiliul General al Capitalei urmează să dezbată și să aprobe, pe 29 ianuarie, noul Regulament-cadru pentru organizarea serviciului public de transport în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, obligatoriu pentru orice firmă de taxi din Capitală.

În primul rând, niciun transportator nu poate efectua servicii de taxi fără a avea autorizație de la PMB, iar firmele trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a obține autorizația:

– Serviciiul de dispecerat va fi obligatoriu funcțional, pentru ca orice client să poată comanda telefonic taxi

– Criteriile minimale sunt vechime maximă a autovehiculului de 5 ani de la data fabricaţiei și gradul de poluare maxim admis.

De asemenea, criteriile de departajare pentru obținerea autorizațiilor de taxi vor ține seama de:

a) vechimea autoturismului – 10 puncte pentru o vechime de până la un an; 2 puncte pentru o vechime de 4-5 ani

b) – clasificarea autovehiculului în funcţie de normele de poluare – 20 de puncte pentru autovehicule electrice; 15 puncte pentru hibrid + superior EURO 6; 10 puncte pentru EURO 6; 8 puncte pentru EURO 5

c) – volumul portbagajului util

d) vechimea în ani de când transportatorul a deţinut autorizaţia de taxi

e) echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat

f) gradul de protecţie a pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor

g) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau leasing

h) dotări suplimentare ale autovehicului, precum dispozitiv GPS, dispozitiv de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărţitor între conducătorul auto-clienţi.

Proiectul prevede, de asemenea, ca taxiul să fie dotat cu aparat de taxat fiscalizat, cu staţie radio emisie-recepţie, cu lampă taxi, să aibă înscrisuri şi elemente de culoare a caroseriei (integral galben) şi să ofere prin înscrisuri informaţii despre tarifele aplicate.

Obligațiile șoferilor de taxi vor fi următoarele:

– să aibă un comportament civilizat şi preventiv faţă de partenerii de trafic şi organele de control;

– să aibă ţinută îngrijită;

– să nu păstreze ca şi garanţie documentele sau obiectele personale aparţinând clientului;

–  să întreţină aspectul curat şi îngrijit al autovehiculelor, atât în interiorul cât şi în exteriorul acestora;

– să nu execute lucrări de întreţinere şi reparaţii, spălarea şi salubrizarea autovehiculelor în staţiile de aşteptare sau pe domeniul public;

– să nu polueze fonic în staţiile de aşteptare; în timpul executării serviciului de transport persoane in regim de taxi fundalul sonor, muzica sau folosirea altor echipamente cu impact audio-video se va selecta si adapta la cerinţele clientului

– să nu utilizeze codurile de urgenţă la care răspund taximetriştii. In situaţii critice taximetristul poate transmite apel de urgenţă prin mijloacele specifice de comunicare, aflate în dotarea autovehiculului taxi, către serviciile specializate de intervenţie rapidă;

– să nu folosească un limbaj neadecvat, suburban, care să deranjeze clienţii;

– să pună la dispoziţia clienţilor harta municipiului Bucureşti si indexul străzilor actualizat, pentru consultare;

– să utilizeze numai tarifele vizate de către autoritatea de autorizare, conform listei de tarife ştampilată şi afişată pe bord;

– la solicitare, clienţii vor fi ajutaţi la urcarea şi coborârea din autovehicul, în special persoanele cu dizabilitati, persoanele în vârstă şi femeile gravide;

– să nu refuze transportul persoanei cu dizabilitati şi a dispozitivului de mers;

– să nu staţioneze în vederea preluării clienţilor (poziţia LIBER) decât în locurile special amenajate şi semnalizate.

Totodată, în timpul executării serviciului de transport, șoferii de taxi nu vor avea voie să fumeze în interiorul mașinii. Pentru abaterile constatate la condițiile de mai sus, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 100-5.000 de lei. Pentru transportatorii autorizaţi, executarea serviciilor fără asigurarea condiţiilor de legalitate şi calitate se sancţionează cu amenzi cuprinse între 500-5.000 de lei. Pe de altă parte, proiectul prevede amenzi și pentru clienții recalcitranți – provocarea sau menţinerea de către client, în mod nejustificat, a unor stări conflictuale în timpul transportului, se va sancţiona cu amenzi de 100-500 de lei, iar neachitarea preţului în urma cursei se va pedepsi cu amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei.

Art. 97

(6) Tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(7) Dispeceratele autorizate au obligaţia de a afişa pe pagina proprie de internet o lista cu toti transportatorii deserviţi, maşinile arondate precum si tarifele utilizate pentru desfasurarea transportului de persoane in regim de taxi.

Firmele de taxi vor obține autorizația de activitate și cu condiția unei bune reputații. Astfel, anual, fiecare operator economic va depune la autoritatea de autorizare un raport de activitate care va conține o analiză a sectorului în ceea ce priveşte buna competenţă profesională a angajaţilor şi numărul abaterilor şi sancţiunilor acordate. Pe baza raportului, autoritatea de autorizare va stabili, după caz, sancţiunile reglementate de dispoziţiile legale în vigoare. Autorizația va fi emisă pe durată nedeterminată, dar va avea nevoie de o viză o data la 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii.

Art. 36 – Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii documentului;

b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice din vina transportatorului autorizat;

c) transportatorul autorizat încalca prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la prezentul regulament, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului;

e) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, insemne sau accesorii decât cele stabilite prin lege;

f) neindeplinirea in termen a prevederilor privind modificarea autorizaţiei taxi;

g) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător din culpa transportatorului;

h) alte situaţii expres prevăzute de prezentul Regulament.

Autorizația reținută de 2 ori în 12 luni poate fi retrasă definitiv.

 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here