Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 9 ianuarie 2020 este justificată în expunerea de motive din preambulul actului normative. Mai jos vă propunem câteva detalieri punctuale, pe unele din acele normative care au suferit modificări şi/sau completări .

Modificări aduse la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018

Investiţii publice:

– au fost abrogate dispoziţiile privind Programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare;

Măsuri fiscal-bugetare:

– A fost abrogată reglementarea privind acordarea unei alocaţii pe persoană, în scopul stimulării îmbunătățirii condițiilor de habitat și de alimentație în cadrul grădinițelor cu profil sportiv.

Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019.

Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.

În perioada 2020-2021, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști, polițiștii din penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază..

 Valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2019.

Cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul de 6.240 lei.

Taxa pe activele financiare

– A fost abrogat întregul Capitol IV – Instituirea taxei pe activele financiare, care urma să se aplice de la 1 ianuarie 2020, precum reglementări în materie conţinute în O.U.G. nr. 19/2019.

– A fost abrogată reglementarea din O.U.G. nr. 114/2018 care dispunea că obligațiile suplimentare de capital social minim prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat se varsă până la data de 31 decembrie 2019.

Condiţii privind detaşarea

– Ocuparea prin detașare a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, se poate realiza numai cu personal angajat în instituții și autorități publice. Sunt prevăzute precizări pentru instituţii cu regim special.

Comunicaţii electronice

Sunt abrogate dispoziţii din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice:

– A fost abrogată reglementarea care prevedea că furnizorii de rețele de comunicații electronice care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire, se sancționează cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori.

– A fost abrogată reglementarea care prevedea că efectuarea de lucrări fără autorizație de construcții se constată și se sancționează de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Salarizare în sistemul public

Sunt aduse amendamente la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Transparenţa veniturilor salariale. Prevederile din lege nu se aplică instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Reglementări specifice pentru personalul didactic din învăţământ:

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial primește o majorare a salariului de bază după cum urmează: a) pentru 2 clase de elevi, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut; b) pentru 3 clase de elevi, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut; c) pentru 4 clase de elevi, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut; d) pentru 5 clase de elevi, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut.

Au fost aduse modificări privind posturile  pentru personalul clerical pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare.

Amenzi la circulaţie

În perioada ianuarie – 31 decembrie 2020 un punct-amendă este 145 lei.

Ai nevoie de OUG nr. 1/2020? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here