Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a elaborat proiectul unei hotărâri de Guvern pentru aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum si pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. 

Reamintim că prin OUG nr. 6/2017 se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj o primă de relocare, pentru persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare se acordă, la cerere, lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni şi nu se cumulează cu alte prime de mobilitate prevăzute de lege.

Actul normativ aflat în fază de proiect urmează să modifice şi să completeze reglementările de rang inferior, respectiv Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora.

Proiectul de HG rămâne pe site-ul ministerului până în data de 6 aprilie.

Iată care sunt, potrivit Referatului de însoţire, din partea MMJS, principalele reglementări privind modificarea şi completarea Normelor metodologice şi a Procedurilor.

 Sunt stabilite documentele pe care trebuie să le depună persoanele aflate în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru acordarea primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege;

Legea nr. 76/2002. Art. 762.

(1) Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

(2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. 

 Se precizează ce intră în „venituri nete lunare realizate”:

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
  • venituri din pensii;
  • venitul minim garantat;
  • indemnizaţia de şomaj;
  • stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani şi indemnizaţia de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, acordate lunar conform OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt, de asemenea, definite cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor.

Normele arată cum se determină cuantumul primei de relocare în diferite situaţii în funcţie de perioada de valabilitate a raportului de muncă sau de serviciu al persoanei solicitante şi a contractului de închiriere a spaţiului locativ;

Se fac precizările necesare pentru acordarea primei de relocare în cazul încadrării într-o localitate din alt judeţ faţă de cel în care beneficiarul s-a aflat în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care acesta îşi stabileşte noul domiciliul sau reşedinţa în acel judeţ. Sunt definite situaţiile care nu constituie schimbare de domiciliu şi a sintagmelor „localităţi”, „localităţi învecinate” şi „revenirea la vechiul domiciliu” în cazul acordării primei de relocare.

Proiectul de act normativ mai precizează :

  • documentele prin care persoana care solicită prima de relocare sau a prima de instalare;
  • modalitatea de plată a dreptului bănesc reprezentând prima de relocare;
  • modalitatea de transmitere a cererilor şi a documentelor, de către persoanele îndreptăţite, pentru a beneficia de prima de relocare;
  • folosirea actelor originale şi a copiilor. 

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here