Avem în vedere, aici, o recentă hotărâre de Guvern, dată pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Hotărârea de Guvern nr. 374/2017, de modificare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017. 

Prima de instalare

Ce prevede legea? La art. 75, Legea nr. 76/2002 prevede că persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

 • 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
 • 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.
În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Ce este nou în Norme? 

Dovada reşedinţei. Prin completările aduse la Norme se prevede că, în situația solicitării primei de instalare, dovada existenţei domiciliului sau reşedinţei în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face, după caz, cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverința sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii și consimțământului expres al persoanei, pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condițiile legii.

Adeverința, înscrisurile sau, după caz, celelalte informaţii pe care le-am menţionat mai sus se pot obţine prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Tranşele de plată. Prima de instalare se plăteşte în două tranşe, astfel:

a) prima tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de instalare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;
b) a doua tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.

Prin completările aduse la Norme, în situaţia persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare nu mai constituie o familie, precum şi la familia monoparentală, persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare nu mai au copilul sau copiii în întreţinere, plata celei de a doua tranşe se realizează în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor şi se acordă persoanei care a solicitat prima de instalare, respectiv în mod egal ambilor soţi care îndeplinesc condiţiile de acordare şi au solicitat împreună prima de instalare.

Prima de încadrare

Potrivit art. 74 din Legea nr. 76/2002, persoanele înregistrate ca şomeri şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.

Cuantumul primei de încadrare se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.
Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Normele de aplicare a legii, astfel cum au fost modificate în 6 iunie a.c., prevăd:

 • prima de încadrare se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri şi care au domiciliul sau reşedinţa în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate (plan care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii);
 • prima de încadrare se acordă de la data încadrării în muncă, pe o perioada de 12 luni, în situaţia în care persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepţia situaţiei în care se reîncadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, respectiv perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat nu face parte din perioada de acordare a primei de încadrare;
 • perioada de 12 luni expiră la sfârşitul zilei anterioare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă;
 • cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează în funcţie de distanţa rutieră, pe ruta cea mai scurtă, exprimată în kilometri, în ambele sensuri dus-întors, dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

5 COMENTARII

 1. Am fost in somaj din 6 aprilie ,pana 30 mai 2017 ,,,Aveam dreptul la 9 luni somaj ! Pe data de 31 mai ,m.am angajat la un magazin de prodyse de 3,80 lei ,patroni chineji ,,,, pe functia agent paza ,,,,De cand m,am angajat sunt pus la spalat pe jos la terminarea programului ,,,,,in timpul orelor de munca sunt obigat sa spal geamuri la magazin ,,,,,Azi trebuia sa primesc bani pentru ore lucrate sambata si duminica ,,,,dar chinejii au refuzat sa,mi plateasca pe motiv ca s,au furat adidasi din magazin ,,,,Nu stiu cum au constatat ei lipsa ,,,,Nu sa facut inventar ,,,,nu sa gasit nici o persoana cu adidasi la iesirea din magaxin ,,,,nu ,mi arata pe camera ,,,,au camere tot magazinul ,,,, Vreau sa,mi dau demisia ,nu mai suport !!!! Ce scriu in demisie ????sunt nevinovat !!! Vreau sa i,au iar somaj !!! Ajutor !!!!

 2. Buna.
  Intrebare:
  Prima de INSTALARE se acorda doar somerilor care isi gasesc de munca la mai mult de 50 de km de casa si isi muta domiciliul sau reşedinţa în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate (plan care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii), sau nu conteaza planul de mobilitate, in cazul asta ???? Stiu ca la PRIMA DE INCADRARE e prevazuta faza cu zonele de mobilitate, dar ma intereseaza in cazul primei de instalare. Stie cineva? Multumesc.

 3. bună am auzit de prima aceasta ca fin prima de reintegrare a persoanelor ce se întorc în țară din străinătate. este adevărat sau doar pentru cei ce își schimba domiciliul în țară?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here