Plafonul programului “Prima Casă” pentru 2017 este de 2,5 miliarde de lei, mai mic cu 400.000 lei față de suma alocată anul trecut. Programul guvernamental a fost postat în dezbatere publică, pentru zece zile, pe pagina ministerului de Finanțe.

Principalele modificări sunt cele referitoare la vechimea locuinței achiziționate, astfel că apartamentele și casele noi sunt favorizate printr-o sumă mai mare a creditului, în comparație cu locuințele mai vechi de 5 ani. Proiectul de hotărâre a guvernului mai prevede ca și garanția statului să fie diferențiată după vechimea locuințelor, astfel că pentru una nouă se acordă 50%, iar pentru celelalte, 40%.

“Prin locuință nouă în sensul programului “Prima casă” se înțelege orice imobil care respectă cerințele pentru a fi încadrată în categoria imobilelor cu destinația de locuință, recepționat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, vor fi asimilate locuințelor noi. Se propune reglementarea modului de calcul al termenului de 5 ani aplicabil în cazul locuințelor noi si/sau consolidate să fie calculat în funcție de data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat (element care poate fi controlat în cadrul analizei)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Sumele maxime acordate, pentru locuințe de cel mult 70.000 de euro sau mai mult, sunt de 66.500 euro, în cazul următoarelor locuințe:

  • locuințe noi;
  • locuințe consolidate;
  • locuințe viitoare construite de către beneficiari, dar și de ANL.

În cazul locuințelor viitoare construite de asociații fără personalitate juridică, dintr-un preț maxim de 75.000 de euro sau mai mult, statul va acorda 71.250 euro.

Pentru locuințele mai vechi, aflate în exploatare curentă, se va acorda cel mult suma 57.000 euro, din 60.000 euro sau care depășește această sumă, prețul locuinței.

Pentru prima dată, și garantarea este în funcție de vechimea locuinței achiziționate. Astfel, pentru casele recepționate cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului, garanția este de 50%, în timp ce pentru cele mai vechi de 5 ani, garanția este de 40%.

HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, se modifică si se completează după cum urmează:

„1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziționării/construirii locuințelor prevăzute la alin. (1) lit.a) -d) este de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. În cazul creditelor destinate achiziționării locuințelor care se încadrează în prevederile alin. (1) lit.e), procentul garantat de stat este de maximum 40% din valoarea finanțării , exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.

(3) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) lit. a), b) și e) se împlineste în ziua corespunzătoare din ultimul an.”

La Anexa nr.1, la articolul 18^1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor Publice către finanțator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile si obligațiile aferente contractului de credit si de garantare, cu respectarea condițiilor programului si cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția. În cazul garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor care aplică principiul împărțirii riscurilor si pierderilor între finanțator si garant proporțional cu procentul de garantare, după aprobarea repunerii, garanția statului acoperă procentul de garantare stabilit în contractul de garantare, din soldul creditului repus în monitorizare, iar în cazul finanțatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanția acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.”

O altă modificare este cea privitoare la despăgubirile acordate băncilor în caz de neplată – dacă până acum această sumă era de 28.500 euro, din 2017 ea scade la 22.800 euro. De asemenea, se prevede ca Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM, care se ocupă de analiza și aprobarea dosarelor de finanțare, să radieze și ipotecile în cazul rambursărilor anticipate sau la termen a creditelor.

Conform datelor oficiale, de la lansarea acestui program, din 2009 și până la finele anului trecut, au fost acordate peste 200.000 de garanții pentru credite de peste 35 miliarde de lei, care înseamnă aproxmativ 60 de procente din piața imobiliară a creditelor bancare.

Ai nevoie de Norma de implementare a programului “Prima casă” pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here