Persoanele cu handicap declarat prin certificat permanent nu mai sunt obligate să se prezinte pentru reevaluare.
Dispoziţia se aplică prin modificarea adusă de Legea nr. 67/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 353/2014, pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Privitor la obligaţiile persoanelor cu handicap, reglementarea de modificare prevede că, mai nou, acestea trebuie să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap. Până acum, obligaţia prevedea prezentarea pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.
Notă: În caseta foto puteţi vedea modificările aduse de Legea nr. 67/2014 la art. 59 lit. c) din Legea nr. 448/2006 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modevhand

Reamintim, cu acest prilej, şi celelalte obligaţii ale persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali:

– să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;
– să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
– să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
– să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
– să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
– să colaboreze cu asistenţii sociali şi echipele de specialişti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale şi integrării sociale;
– să aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Legea nr. 67/2014 a introdus şi dispoziţii noi prin care persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situaţii:
– solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale;
– sunt convocate de către structurile competente în cazul existenţei unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap.
 
LegeStart a mai prezentat de curând şi Ordinul nr. 707/538/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 354/2014, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.
———————————–(P)———————————–

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

modex_profunc
Foto articol: All free download

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here