Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului a solicitat direcţiilor din subordine să comunice dacă și câte plângeri au fost adresate instituţiei privind persoanele care au participat la protestele din ultimele două săptămâni, însoţite de copii. ANDPCA, citată de Digi24, susţine că acest demers este unul prin care se doreşte informarea cu privire la numărul de reclamaţii primite în teritoriu:

„Menţionăm că cererea Biroului de Presă al Autorității către Direcții a fost adresată doar pentru a oferi un răspuns exact celor care au adresat cereri în baza Legii 544/2001. Precizăm, de asemenea, că această acțiune are caracter pur informativ, menită a veni în întâmpinarea rezolvării, cu celeritate, a cererilor primite de Autoritate, în baza Legii informațiilor de interes public”.

Acţiunea a fost pornită în baza unor reclamaţii anonime privind prezenţa copiilor alături de părinţii care au participat la proteste, luând în considerare norma legislativă care stabileşte că

De altfel, în urmă cu o săptămână, ANPDCA a emis un comunicat de presă prin care atenţionează asupra implicării „copiilor  în acțiunile civice desfășurate în spațiul public”:

„Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție reamintește tuturor părinților, persoanelor responsabile cu asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor, precum și tuturor instituțiilor sau autorităților, că necesitatea asigurării respectării drepturilor copiilor trebuie să reprezinte o prioritate asumată și conștientizată de toți.

Recunoscând că libertatea de exprimare este un drept fundamental, garantat oricărui cetățean prin Constituția Românei, ANPDCA consideră că nici un copil nu trebuie expus riscurilor pe care și le asumă adulții, fie ei și părinți, prin participarea la acțiunile ce le întreprind în exercitarea acestui drept.”

Ce se stabileşte prin legislaţia naţională?

Potrivit, art. 27 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.  

„Art. 27. 

(1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.

(2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

(3) Participarea copilului în vârstă de până la 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau, după caz, al altui reprezentant legal.

(4) Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice. 

(5) Consiliul Naţional al Audiovizualului monitorizează modul de derulare a programelor audiovizuale, astfel încât să se asigure protecţia şi garantarea dreptului copilului prevăzut la alin. (1).”

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Ce se stipulează în Convenţia cu privire la drepturile copilului?

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, republicată, stabileşte la articolul 15 că statele părţi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere şi la libertatea de întrunire paşnică.

Totodată, potrivit art. 13, copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului.

Exercitarea acestui drept poate face subiectul restricţiilor, dar numai al acelor restricţii expres prevăzute de lege şi absolut necesare pentru:

a) respectarea drepturilor sau a reputaţiei altora; sau

b) protejarea securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri.

Nu în ultimul rând, potrivit art. 14 din Convenţie, statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie.

Statele părţi vor respecta drepturile şi obligaţiile părinţilor sau, după caz, ale reprezentanţilor legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului sus-menţionat, de o manieră care să corespundă capacităţilor în formare ale acestuia.

Libertatea de a-şi manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi îngrădită decât de restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.

Ai nevoie de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. art. 27 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului trebuie analizat in contextul integral al art 27 din aceeasi lege.

  2. Nu mai speriati parintii va rog. Daca ma duc la un eveniment social, cultural si copilul ramane acasa nesupravegheat normal ca merg cu copilul. Locul copilului e langa parintii lui. Nu ne mai aburiti cu rastalmacirea unor legi si HG-uri. Niciun participant de la manifestatiile pasnice nu isi propune sa obtina AVANTAJE de la autoritati, etc.
    Poate doreste altcineva ca manifestatiile sa nu mai fie pasnice !?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here