Guvernul României a adoptat recent, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Afacerilor Externe, Memorandumul privind semnarea Convenţiei de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.
Acesta face parte din parcursul stabilit de Planul de Măsuri al Strategiei Naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 2013-2017, aprobată prin HG nr. 1156/2012, care la punctul 2.1. prevede ratificarea Convenţiei de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, având termen limită anul 2015.
Obiectivele Convenţiei sunt acelea de a:
• proteja femeile împotriva tuturor formelor de violenţă şi de a preveni, de a urmări în justiţie şi de a elimina violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică;
• contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor şi de a promova egalitatea substanţială între femei şi bărbaţi, inclusiv prin împuternicirea femeilor;
• proiecta un cadru cuprinzător, politici şi măsuri pentru protecţia şi asistenţa tuturor victimelor violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice;
• promova cooperarea internaţională în vederea eliminării violenţei împotriva femeilor şi violenţa domestică;
• furniza sprijin şi asistenţă organizaţiilor şi agenţiilor guvernamentale de aplicare a legii pentru a coopera în mod eficient în vederea adoptării unei abordări integrate pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.
În vederea asigurării implementării efective a dispoziţiilor sale, convenţia stabileşte un mecanism special de monitorizare prin desemnarea unui (unor) organism(e) oficial(e) desemnat(e) pentru coordonarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi a măsurilor de prevenire şi combatere a tuturor formelor de violenţă, obligând statele ratificante să aloce fondurile bugetare necesare respectării drepturilor femeilor şi de a lua măsurile legislative şi administrative pentru implementarea adecvată a politicilor, măsurilor şi programelor integrate pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă.
Definirea termenului de „violenţă împotriva femeilor” este înţeleasă drept o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor şi va însemna toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în, sau care sunt probabile a rezulta în, vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, coerciţia sau deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public sau în viaţa privată; iar prin „violenţa domestică” va însemna toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima.
Pentru mai multe informaţii puteţi consulta textul Convenţiei de la Istanbul la această adresă (format PDF).

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Din cauza educatiei precare, a lipsei informatiilor, femeia nu reuseste sa constientizeze faptul ca este abuzata . Nu recunoaste semnele violentei domestice si se complace intr-o atmosfera tensionata,abuziva si nesanatoasa mult timp- de dragul copiilor, de rusinea familiei etc.
    Avem nevoie de educatie timpurie, inca din scoala, a copiilor- fetite si baieti- care sa explice drepturile si indatoririle noastre ,ca persoane libere.Copiii nostrii trebuie sa stie de mici ca nimeni si nimic nu are voie sa-i agreseze,sa invete ca nu trebuie sa accepte nici un fel de compromis abuziv si sa aiba curaj sa denunte orice actiune care le creaza disconfort.
    Acest tip de educatie trebuie facut in scoala si in familie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here