În Legea nr. 346/2004 vor fi introduse prevederi privind Testul IMM, potrivit unui act normativ adoptat recent de Parlament.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, în şedinţa din 8 aprilie. Iniţial, proiectul a fost adoptat de Senat (prima Cameră sesizată) în şedinţa din 24 februarie.
Printre modificările aduse de noul act normativ se numără şi anumite prevederi referitoare la Testul IMM.
Testul IMM va fi aplicat în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura în acest fel un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor.
“(…) Iniţiatorii vor respecta principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică», precum şi principiul numărului constant. Principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică» presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative — obligaţii de raportare/conformare — pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente, se precizează în proiectul de lege adoptat de Parlament.
Potrivit noilor prevederi, Testul IMM va fi făcut de iniţiatorul proiectului de act normativ, acesta constând în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea IMM-urilor de introducerea reglementărilor nou-propuse.
Testul IMM va fi efectuat înainte de începerea procesului de avizare a proiectului de act normativ.
Rezultatele testului vor ajuta apoi la identificarea corecţiilor necesare la definitivarea proiectului de act normativ.
Este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare, mai este specificat în act.
Atenţie! Noile prevederi NU se aplică încă. Pentru a intra în vigoare, noua lege trebuie promulgată prin decret prezidenţial şi apoi publicată în Monitorul Oficial.
Forma pentru promulgare a legii poate fi consultată integral AICI (PDF).
 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here