Sunt destul de multe cazurile în practica instanţelor civile în care persoane aflate în nevoie (minori prin reprezentantul legal, dar nu numai) apelează la judecător pentru ca acesta, printr-o hotărâre judecătorească, să oblige pe debitorii obligaţiei de întreţinere să îşi îndeplinească obligaţia respectivă pe care aceştia nu au înţeles să o execute de bună voie.

Legiuitorul a prevăzut că obligaţia de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege, ea fiind datorată numai dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege.

Având în vedere cele mai sus arătate am găsit de cuviinţă ca, în prezentul articol, să prezentăm câteva aspecte referitoare la obligaţia (pensia) de întreţinere.

Care sunt persoanele între care există obligaţia de întreţinere?

Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege; dispoziţiile amintite privind obligaţia de întreţinere între rudele în linie dreaptă, precum şi între fraţi şi surori sunt aplicabile şi în cazul adopţiei. După încetarea adopţiei, adoptatul poate cere întreţinere numai de la rudele sale fireşti sau, după caz, de la soţul său.

De asemenea, nu trebuie uitat şi faptul că obligaţia de întreţinere există între foştii soţi, în condiţiile prevăzute de lege.

În cazul în care mai multe dintre persoanele prevăzute anterior sunt obligate să întreţină aceeaşi persoană, ele vor contribui la plata întreţinerii, proporţional cu mijloacele pe care le au.

Dacă părintele are drept la întreţinere de la mai mulţi copii, el poate, în caz de urgenţă, să pornească acţiunea numai împotriva unuia dintre ei, iar cel care a plătit întreţinerea se poate întoarce împotriva celorlalţi obligaţi pentru partea fiecăruia.

Legiuitorul a prevăzut şi obligaţia de întreţinerea a copilului de către soţul părintelui său; astfel, soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ este obligat să presteze întreţinere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinţii săi fireşti au murit, sunt dispăruţi ori sunt în nevoie. La rândul său, copilul poate fi obligat să dea întreţinere celui care l-a întreţinut astfel timp de 10 ani.

Tot astfel, există potrivit legii obligaţia de întreţinere aparţinând moştenitorilor; în acest sens moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care i-a dat întreţinere fără a avea obligaţia legală sunt ţinuţi, în măsura valorii bunurilor moştenite, să continue întreţinerea, dacă părinţii minorului au murit, sunt dispăruţi sau sunt în nevoie, însă numai cât timp cel întreţinut este minor. În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, obligaţia este solidară, fiecare dintre ei contribuind la întreţinerea minorului proporţional cu valoarea bunurilor moştenite.

Există reglementată de legiuitor o ordine de plată a întreţinerii?

Da, potrivit art. 519 din Codul civil,  întreţinerea se datorează în ordinea următoare:

 • soţii şi foştii soţi îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi;
 • descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat înaintea celui mai îndepărtat;
 • fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, însă înaintea bunicilor.

În cazul în care cel obligat în primul rând la întreţinere nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere, instanţa de tutelă le poate obliga pe celelalte persoane îndatorate la întreţinere să o completeze, în ordinea stabilită la art. 519 din Codul civil.

Atunci când cel obligat nu poate presta, în acelaşi timp, întreţinere tuturor celor îndreptăţiţi să o ceară, instanţa de tutelă, ţinând seama de nevoile fiecăreia dintre aceste persoane, poate hotărî fie ca întreţinerea să se plătească numai uneia dintre ele, fie ca întreţinerea să se împartă între mai multe sau toate persoanele îndreptăţite să o ceară. În acest caz, instanţa hotărăşte, totodată, modul în care se împarte întreţinerea între persoanele care urmează a o primi.

Care sunt condiţiile stabilite de lege pentru executarea obligaţiei de întreţinere?

În primul rând, în ceea ce îl priveşte pe creditorul întreţinerii, are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale.

Reţinem că nu poate pretinde întreţinere acela care s-a făcut vinovat faţă de cel obligat la întreţinere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri.

De asemenea, legea arată că acela care se află în stare de nevoie din culpa sa poate cere numai întreţinerea de strictă necesitate.

În al doilea rând, în ceea ce îl priveşte pe debitorul întreţinerii, legiuitorul arată că poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.

În ceea ce priveşte starea de nevoie a persoanei îndreptăţite la întreţinere, precum şi mijloacele celui care datorează întreţinere, reţinem că acestea pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

Referitor la dreptul la întreţinere al minorului, legiuitorul prevede că minorul care cere întreţinere de la părinţii săi se află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri.

Cu toate acestea, în cazul în care părinţii n-ar putea presta întreţinerea fără a-şi primejdui propria lor existenţă, instanţa de tutelă poate încuviinţa ca întreţinerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepţia celor de strictă necesitate.

Care este cuantumul întreţinerii stabilit de legiuitor?

Aşa cum deja reiese din rândurile anteriore, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti.

Potrivit art. 529 alin. 2 din Codul civil, când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la:

 • pătrime din venitul său lunar net pentru un copil;
 • treime pentru 2 copii;
 • jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.

Reţinem şi faptul că, cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat (art. 529 alin. 3 din Codul civil).

Cum se stabileşte, modifică şi încetează pensia de întreţinere?

Regula o reprezintă executarea în natură a obligaţiei de întreţinere, iar stabilirea unei pensii de întreţinere în bani reprezintă excepţia (care intervine numai atunci când nu se execută în natură, de bunăvoie, obligaţia de întreţinere).

Astfel, legea arată că obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.

Dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani.

Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere. Dispoziţiile art. 529 alin. 2 şi 3  din Codul civil rămân aplicabile.

Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

Potrivit art. 532 alin. 1 din Codul civil, pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată. Cu toate acestea, pensia poate fi acordată şi pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului.

Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Care este modalitatea de plată a pensiei de întreţinere?

Pensia de întreţinere se plăteşte în rate periodice, la termenele convenite de părţi sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.

Subliniem faptul că, chiar dacă creditorul întreţinerii a decedat în perioada corespunzătoare unei rate, întreţinerea este datorată în întregime pentru acea perioadă.

De asemenea, părţile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice, instanţa de tutelă poate hotărî ca întreţinerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreţinere ale celui îndreptăţit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreţinerea, în măsura în care debitorul întreţinerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii.

Se poate solicita restituirea întreţinerii (nedatorate)?

Da, dacă, din orice motiv, se dovedeşte că întreţinerea prestată, de bunăvoie sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, nu era datorată, cel care a executat obligaţia poate să ceară restituirea de la cel care a primit-o sau de la cel care avea, în realitate, obligaţia să o presteze, în acest din urmă caz, pe temeiul îmbogăţirii fără justă cauză. 

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

33 COMENTARII

  • Magda mergi intai si fa o plangere la politie,da le toate datele ,apoi ei ii gasesc 🙂 Si cu ajutorul procurorului si a politiei ii vor face poprire pe salariu daca este angajat, Este caz penal,si eu trec prin aceeasi problema.

 1. buna ziua.as avea o intrebare.eu sunt despartita de sotul meu din 2010,avem o fetita de 9 anisori,nu am reusit sa castig custodia fetitei pentru ca nu am avul loc de munca si la el sau bagat parinti lui,si miau luato.eu platesc pensie de intretinere la fetita,dar sunt scoasa din drepturile parintesti,as vrea sa stiu la ce varsta poate sa ia decezie fetita la cine vrea sa ramana.si daca sunt obligata sa platesc pensie de intretinere.va multumesc.

 2. Bună seara..va rog sa ma ajuta cum facem..soțul meu adică soțul meu e divorț cu prima soția ei sibare 3 copiii și sunt al doilea soția ei și am un copil…dacă soțul are pensia vechime și e obligat sa plătească încă alimentara cu copiii ei din prima..dacă e pensionar și e puțin bani..cum procedez… Rasp

 3. TERA
  Poate tertul poprit sa diminueze pensia de intreţinere stabilita de instanţă într-un cuantum fix, prevalându-se de dispoziţiile art. 531 alin.2 din codul civil ,referitoare la indexarea de drept a pensiei de întreţinere,trimestrial,în funcţie de rata inflaţiei, dacă această rată a inflaţiei la un moment dat ar fi pe minus?

 4. buna ziua. cum se poate proceda in cazul in care copilul (major) primeste pensie de intretinere pentru studii.
  acesta din urma s-a angajat si continua studiile in paralel pentru masterat.
  pe ce baza se poate opri poprirea pensie de întreţinere de catre angajator ?
  cum sa fac sa sistez pensia de întreţinere, in mod legal ?

 5. Mama a decedat in 2014. A fost bolnava de boala Alzheimer si am platit singur in mod benevol intrtinerea ei timp de 9 ani. Cheltuielile s-au ridicat la 22.000 euro ( in medie 900 lei /luna ) . Mai am un frate , care nu a contribuit cu nimic la intretinerea mamei dar la succesiunea dupa mama revendica jumatate din mostenire. Exista vreo posibilitate legala de a recupera o parte din cheltuielile facute ? Va multumesc !

 6. buna ziua,um trebuie sa procedez ca sa obtin marire de pensie alimentara dupa salar din italia ,pt ca tatal minorei lucreaza in italia si nu a comunicat nici o adresa sau loc de munca din italia

 7. Buna ziua, un copil cu handicap de gradul 1 în vârstă de 27 de ani, cu pensie de handicap, cu părinți necăsătoriți și care locuiește cu mama lui poate primi pensie alimentara de la tata?

 8. Pensia de întreținere minor se poate da si in bunuri necesare traiului minorului? Tatăl copilului nu vrea să-mi plătească pensie de întreținere ci sa-mi de-a bunuri,în fiecare lună!Nu sunt de acord, si vreau sa stiu daca prin lege poate fi obligat sa-mi plateasca1/4 din salariul net, nu bunuri.

  • Maria,ca sa primească pensie de intretinere copilul tau(si al paratului)trebuie sa il acționezi in instanta si sa ceri acest lucru(stabilire pensie de intretinere).Ca sa primesti pensie alimentara pt copil,trebuie sa existe o hotărâre judecătorească pe care el sa fie obligat sa o respecte (adica o suma lunară în raport cu venitul net lunar si nicidecum bunuri,cum spui ca nu iti doresti).Daca nu lucreaza se stabileste procent din venitul minim pe economie pana se angajeaza.Cel mai bine discuta cu un avocat si ceri sa iti plateasca si cheltuielile de judecata(onorariul avocatului)dupa terminarea procesului.
   Bafta!

 9. Buna ziua,
  Din septembrie 2015,fostul sot nu mai lucreaza,are indemnizatie de somaj si nu si-a achitat pensia alimentara care fiul nostru in varsta de 15 ani.In luna februarie si martie a trimis cate 200.00 ron conform ultimei sentinte judecatoresti.Doresc sa-l actionez in instanta pentru neplata pensiei .Ma puteti ajuta cu un model?
  Multumesc!

 10. Buna ziua! Sora mea a divortat in urma cu 15 ani, fetita ramanand in grija ei. La vremea respectiva pensia alimentara a fost stabilita la 107 RON/luna, suma neschimbata pana in prezent. Exista posibilitatea majorarii acesteia in conditiile in care salariul tatalui a crescut la 2800 RON net si acesta are inca doi copii in intretinere din alta casatorie? Daca da, cum ar trebui sa procedeze sora mea? Tin sa mentionez faptul ca fetita va merge incepand din toamna la liceu, cheltuielile crescand si tatal nu i-a oferit in 15 ani niciun suport in afara celor 107 RON.

 11. Buna ziua!Am divortat de fostul sot in luna iunie 2016.Actiunea de divort a fost depusa in luna noiembrie 2015,iar incepand cu aceasta data si pana la finalizarea divortului,s-a luat in calcul ca trebuie platita pensia alimentara pentru minorul care mi-a fost incredintat mie,mamei.Paratul si-a luat angajamentul ca va plati pensia alimentara minorului,plus pensia alimentara retroactiva,de la data depunerii dosarului si pana la finalizarea divortului.In afara de faptul ca trebuie sa il rog telefonic sa trimita pensia alimentara lunara,desi au trecut sase luni de cand s-a dat o hotarare definitiva in acest caz,paratul nu a trimis nici din suma pe care o avea de achitat retroactiv, decat doua transe care reprezinta nici 10% din pensia alimentara retroactiva,motivand ca nu are nimeni ce sa-i faca si ca va achita atunci cand o sa aiba chef.Ce este de facut,in acest caz?Am inteles ca se poate face dosar de executare silita si va mai intreb daca pot cere ca pensia sa-i fie oprita din salariu si sa-mi fie virata in cont direct de la serviciul paratului,fara sa mai fiu nevoita eu ca mama,sa-l sun pe parat si sa-l rog sa-si indeplineasca datoria pe care o are fata de minor.Ma puteti ajuta?Va multumesc!

 12. Buna ziua ,am terminat facultatea de stat acum un an ,dar statul il oblica pe tatal meu sa imi mai trimita pensie alimentara ,ce pot face pentru a intrerupe acest lucru .

 13. Buna ziua, fostul meu sot lucreaza in Finlanda, si refuza sa plateasca pensie alimentara ptr copilul nostru in varsta de 11 ani. Avem Hotarare Judecatoreasca in care este obligat la 1/4 din venitul net realizat.Ce trebuie sa fac sa recuperez pensia tinand cont ca nu stiu locul de munca, doar tara? Va multumesc!

 14. Bună…voiam să întreb, dacă eu am am locuit în casa cu copiii pâna pe 15 martie,contribuind la întreținerea lor si platind facturi si alimente cu cardul-se poate dovedi- de ce se cere plata pensiei de întreținere a copiilor din octombrie ,data inceperii acțiuni? Mersi

 15. Buna ziua! Sunt o mama care isi creste copilul singura de cand s-a nascut. Pb este ca dupa divort sotul are de platit conform hotararii judecatoresti 25% din veniturile lui nete. Ca sa se sustraga de la plata pensiei alimentare a muncit o perioada cu contract de 2 ore/ zi iar de la 1 iunie munceste la negru. Mentionez ca am si o executare facuta pe numele lui de un asa numit executor care nu ma informeaza cu absolut nimic dar el si-a luat banii care trebuiau (atat el cat si asa zisul avocat). Pot sa-l chem in instanta si sa i se aplice macar 25% din salariul minim pe economie daca nu mediu? Mentionez ca stiu sigur ca munceste la negru pentru ca altfel nu si-ar permite vacante in Lisabona, Santorinii, munte (in fiecare an are cate 4-5 vacante de genul acesta). Mai precizez ca nu se pune pb ca eu nu am cu ce sa intretin copilul dar totusi este copilul lui si nu are numai drepturi (program de vizita) ci si obligatii.

  • rog, precizati articolele de lege care se refera la calculul indemnizatiei de intretinere minor;
   exista nelamuriri privitoare la venitul stabil, de ex salariu si venituri ocazionale, de ex vanzarea unui bun, automibil, pretul vanzarii intra in calcul ?

 16. Buna seara! Fostul meu sot ii da minorei in varsta de 9 ani un procent de 25% din venitul sau , dar o face lunar prin depunere numerar in contul deschis la banca. As dori sa se vireze de la locul de munca in contul respectiv. Pentru ca eu nu am un control al veniturilor lui si nu stiu cat trebuie sa imi vireze. Nu stiu exact cat castiga. Ce as putea face ca sa obtin acest lucru??

 17. Buna seara.nepoata mea a fost data de protectia copilului si asistentii sociali in grija soacrei mele fiindca parintii o bateau.se poate face ceva ca parintii sai plateasca pensie alimentara fiindca ei nui dau nimic

 18. Buna ziua. L-am dat in judecata pe tatal fetitei si este obligat sa plateasca pensie de intretinere in cota de 25% din venitul minim pe economie si cheltuielile de judecata. A fost instiintat de acest lucru dar tot nu doreste sa plateasca. Ce pot sa fac in acest caz? Mentionez ca am depus si o plangere la politie pentru neplata.

 19. Buna ziua,
  in urma divortului, copiii de 6 respective 9 ani au ramas in grija mea. In aceea perioada tatal copiilor nu avea venit(era plecat din tara, nu aveam dovezi clare ca are venit); s-a stabilit pensie alim la venitul minim (200 in aceea perioada pentru ambii copii. Lucreaza de ani buni dar el pensia a ramas aceeasi. Daca il chem in istanta pot sa cer din urma pensia alimentara(de cand a avut un venit clar?

 20. Situatie prezenta:
  – sora mea, 42 ani, diagnosticata cu schizofrenie, locuieste cu parintii.
  – are pensie de handicap
  – necasatorita, fara copii
  Eu, sora de 44 ani, casatorita, 2 copii, casnica

  Intrebare: in cazul decesului parintilor, ce obligatii legale am, in cazul in care: are o criza, distruge bunurile altora etc?

  Mentiuni:
  -parintii nu vor sa o puna sub interdictie judecatoreasca
  -nu doresc tutela in viitor

 21. Bună ziua, am intentat acțiunea de divorț în 2017, sa pronunțat divorțul în feb 2018 și stabilirea copiilor la mine. Copii aveau 10 respectiv 8 anișori. Fosta soție a făcut apel și în dec 2018 sa schimbat domiciliul copiilor la ea. Din dec 2018 plătesc lunar pensie alimentara fostei soții chiar dacă în fapt copii locuiesc cu mine din 2017 luna mai. Tot ea încasează și Alocatia copiilor, noi ne am mutat în chirie și a cerut prin executor pensa alimentara,pe care o plătesc lunar. Menționez ca din 2017 fosta soție NU participa cu absolut nimic nici financiar nici în vreun alt fel în creșterea copiilor. Culmea mai este și asistenta medicala. Cui ar trebui sa ma adresez măcar sa nu – i mai plătesc pensia alimentara pt care copii nu beneficiază.

 22. As dori sa stiu la ce institutie sa apelez daca din 2014 si pana in acest moment sotul nu a platit pensie alimentara pt 2 copii de varsta scolara 6,8 ani,nu cunosc daca are sau nu carte de munca ,lucreaza in Bucuresti in constructii eu locuiesc in Timisoara,din ce stiu eu are acelasi loc de munca dar fara carte de munca,de ce autoritatile nu se implica daca nu are carte de munca,cel putin cele de pe raza orasului unde locuiesc?Eu nu imi permit un avocat ce as putea face ?

 23. Buna ziua, Mama este in intretinerea mea de 40 de ani. Acum are 92 de ani si este imobilizata in pat, de 2 ani. Ce trebuie sa fac, ca sa pot beneficia de pensia ei, care se depune intr-un cont, la CEC? CEC-u imi face greutati la scoaterea acestor bani cu toate ca sunt trecuta la drept de retragere si ma prezint cu actul de identitate al mamei. CEC-ul obiecteaza spunand ca contul a fost deschis in alta localitate si judet decat Bucurestiul. Multumesc. Zranca Panici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here