Întrebare: Bună ziua. Sunt contabil la o firmă care trece la IFRS, din obligaţie. Aş vrea să ştiu dacă pentru o clădire care a fost iniţial achiziţionată pentru sediu social iar apoi a suportat schimbare de destinaţie (va fi vîndută anul viitor) trebuie să fac vreo înregistrare contabilă anume. Vă mulţumesc. I.I., Bucureşti.

Răspuns:

Stimate Domn,

Reglementările IFRS spun că stocurile se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura acestora. Dacă aveţi informaţii despre schimbarea destinaţiei activului, societatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de active imobilizate deţinute în vederea vânzării.

Pentru a nu avea neclarităţi, vom trece în revistă cele trei reguli de aur ale contabilizării stocurilor şi activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării.

Regula nr. 1. – Recunoaşterea, evaluarea şi scoaterea din evidenţă a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS. Stocurile se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS. (Baza legală: punctul 55 şi 56 din OMFP nr. 1286/2012)

Regula nr. 2. – Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării, în condiţiile prevăzute de IFRS, entitatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de active imobilizate deţinute în vederea vânzării (contul 311 „Active imobilizate deţinute în vederea vânzării”). Dacă imobilizarea corporală transferată în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării a fost reevaluată, rezerva din reevaluare aferentă se închide în momentul vânzării activului.

În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioadă îndelungată sau să fie închiriate unor terţi, în contabilitate se înregistrează un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, la imobilizări corporale. Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinaţiei unui activ se stabileşte în baza prevederilor IFRS.  (Baza legală: punctul 57 din OMFP nr. 1286/2012)

Regula nr. 3. – Activele imobilizate şi activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5, se înregistrează în contul 311 „Active imobilizate deţinute în vederea vânzării”. (Baza legală: punctul 58 din OMFP nr. 1286/2012)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here