Întrebare: Bună ziua. Permiteţi-mi să vă adresez o întrebare. Cum vom efectua înregistrarea corecţiilor de capital social pentru firmele care vor aplicare IFRS. Vă mulţumesc. Alina Ion, Bucureşti.

Răspuns:

Stimată Doamnă,

Din punct de vedere contabil, ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor. (Baza legală: punctul 31 din OMFP nr. 3055/2009)

Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1028 “Ajustări ale capitalului social”, şi se referă, în principal, la:

– diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social;

– ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat). Contul 1028. “Ajustări ale capitalului social” este bifuncţional. (Baza legală: punctul 122 alin. 1 din OMFP nr. 1286/2012)

Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului. În cazul efectuării unor ajustări ale capitalului social, urmare aplicării IFRS, acestea nu afectează capitalul social vărsat al entităţii. (Baza legală: punctul 122 alin. 2 din OMFP nr. 1286/2012).

Baza legală:

1. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29/12/2010, prin Ordinul MFP nr. 2239/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 25/07/2011, prin Ordinul MFP nr. 2382/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 08/08/2011 şi prin Ordinul MFP nr. 1118/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012; Ordin MFP nr. 1690/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 857 din 18/12/2012;

4. Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012;

5. Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2012;

6. Ordinul MFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11/07/2005;

7. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here